bejegyzett élettárs

Salamon László átértelmezi a diszkrimináció tilalmát

Idézet
2008.09.30

[A] most javasolt büntető törvénykönyvi szabályozás a hozzátartozók tekintetében megengedhetetlen diszkriminációt tartalmazna a bejegyzett és a nem bejegyzett élettársak között. A [...] bejegyzett élettárs [...] minden tekintetben a házastárssal azonos megítélés alá esne, míg a be nem jegyzett élettársat ez a minőségű hozzátartozói pozíció nem illetné meg. Megválaszolásra vár a kérdés, miért illesse például több jog az azonos nemű bejegyzett élettársat a különnemű, be nem jegyzett élettárshoz képest.

Szabóné Müller Timea a bejegyzett élettársi kapcsolatról

Idézet
2009.03.10

2007 decemberében [a hasonló élettársi törvény elfogadásakor] és ma is az motiválja a baloldali képviselőket, hogy emelt fővel, jogbiztonságban élhesse minden ember a magánéletét.

A házasság fogalma Donáth László szerint

Idézet
2009.03.10

Vagy azt mondom, hogy minden a házasság jogintézménye alá tartozik, és ez az, amit véd a magyar állam törvényhozása, alkotmánya, egész jogrendje, és [...] beletartozhat az én elgondolásom szerint adott esetben két azonos nemű ember közössége, szövetsége, gyermekkel vagy gyermek nélkül akár. [...] [N]e azt keressük, hogy miképpen lehetne korlátozni a másik ember szabadságát, élni akarását és képességét, hanem sokkal inkább, hogy hogyan élje úgy a másik ember a szabadságát, hogy a miénket is tiszteletben tartsa.

A bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló törvény ünneplése

Idézet
2009.04.21

Az azonos nemű párok szabadon házasodhatnak a liberális fellegvár Hollandiában, a szomszédos Belgiumban [... és a] világ számos pontján a regisztrált élettársi kapcsolat létezik. [...] [H]amarosan Magyarországon is létezik ez a forma. Ezt szeretném egyrészt üdvözölni a liberális párt nevében, másrészt pedig elmondani azt, hogy meggyőződésünk, hogy mind a polgárjogi, mind az élet minden egyes apró területére kiterjedő emancipáció, jogi és társadalmi emancipáció, az elfogadás folyamata nem állhat meg, erre tart a fejlett világ, erre tart a világ boldogabbik része.

Gusztos Péter a meleg párok jogfosztottságáról

Idézet
2009.03.10

Itt állampolgárokról van szó, 6-8 százaléknyi magyar állampolgárról, akiknek van szavazati joguk. Ha pedig nekik van szavazati joguk - ha valahogy ezt a hibát korábban elkövette a Magyar Országgyűlés, hogy engedi őket szavazni -, tegyük fel azt a kérdést, hogy akkor az ilyen típusú jogoktól miért és hogyan fosztjuk meg őket.

Turi-Kovács Béla a bejegyzett élettársi kapcsolat és a nemiség kapcsolatáról

Idézet
2009.03.10

Igen, egyetértek azzal, legalábbis én személy szerint egyetértek azzal, hogy az egyneműek tekintetében nem lehetünk kizáróak, nem lehetünk kiközösítőek - ellenkezőleg. Úgy gondolom, ez valóban (...) egy belső ügy, ami amíg a családban van, a saját családi körében van, hadd nevezzem nyugodtan így, az együtt élők körében van, addig ez az ő ügyük. Hogy szabályozni kell? Igen, mert joggal várják azt, hogy bizonyos szabályozás történjen. De ne keverjük össze - még egyszer mondanám, ne keverjük össze - azzal, ami itt ebben a törvényben tökéletesen össze van keverve.

Dragon Pál a családjogról és az anyakönyvezetőkről

Idézet
2009.03.10

Mindenekelőtt vitattuk, és ma is vitatjuk, hogy az élettársi kapcsolatot családjogi intézménnyé kell tenni. Az élettársi kapcsolat elsődlegesen magánjogi jogintézmény. Emiatt is erősen kétséges, hogy a bejegyzett élettársi kapcsolat esetében szükség van-e anyakönyv-vezetői eljárásra. Ezzel a javaslat túlzottan is a házasság alaki és formai kellékeire szabja az élettársi kapcsolat keletkeztetését.

Mátrai Márta a homoszexualitás egészségkárosító következményeiről

Idézet
2009.03.10

A Corporate Resource Council nevű amerikai szervezet 2006-ban tette közzé a melegek egészségügyi veszélyei című tanulmányát. A nemzetközi kutatások alapján a következőkre hívja fel a figyelmet. A megkérdezett meleg férfiak háromnegyede száznál több partnerről számolt be, 28 százalékuk pedig azt válaszolta, hogy élete során ezernél is több férfival került szexuális kapcsolatba.

Mátrai Márta a gyermekek erkölcsi fejlődéséről

Idézet
2009.03.10

Eddig meg sem próbáltuk átgondolni, végigkövetni a kormány korszakalkotó javaslatainak a következményeit, de most, miután külön törvényben kívánják rendezni mint az ország számára szerintük egyik legfontosabb kérdést, igenis foglalkozni kell azzal, hogy milyen hatást fog e törvényjavaslat gyakorolni a gyermekekre, a gyermekek testi, szellemi, erkölcsi fejlődésére egyaránt. Feltehetjük a kérdést: ki védi meg a gyermekeket?

bejegyzett élettárs

Idézet
2009.03.10

Láthatóan több ok miatt is gondban vannak konzervatív képviselőtársaim ezzel a törvényjavaslattal. (...) De gondban vannak ezzel a dologgal azért is, mert ez a fajta hátráló és a teljes érvrendszert fel nem fedő érvelés, amit használnak, nagyon nehezen védhető, mert nagyon-nagyon kilóg a lóláb.

Oldalak

Feliratkozás RSS - bejegyzett élettárs csatornájára