bejegyzett élettárs

Bejegyzett élettársi kapcsolat (2007) módosító: utalószabály törlése

Indítvány
Országgyűlés
módosító javaslat

Ez a módosító javaslat alapjaiban gyengítette volna meg a bejegyzett élettársi kapcsolat intézményét: a bejegyzett élettársak vagyoni viszonyaira nem a házasságra, hanem az élettársi kapcsolatra vonatkozó szabályokat rendelte volna alkalmazni, és kiiktatta volna az ún. utaló szabályt, ami alapján a házastársakat megillető jogok és kötelezettségek a bejegyzett élettársakra is vonatkoznak.

Bejegyzett élettársi kapcsolat (2007) módosító: átnevezés

Indítvány
Országgyűlés
módosító javaslat

Ez a módosító javaslat a bejegyzett élettársi kapcsolat intézményét átnevezte volna „bejegyzett életközösségre”. Az indoklás szerint azért, mert az élettársi kapcsolat túlzottan szexuális töltetű, és az azonos nemű párok ezt nem kívánják felvállalni.

Bejegyzett élettársi kapcsolat (2007) módosító: örökbefogadás lehetővé tétele

Indítvány
Országgyűlés
módosító javaslat

A bejegyzett élettársi kapcsolat és a házasság közti legfontosabb különbség, hogy a bejegyzett élettársak nem fogadhatnak közösen örökbe, ill. nem fogadhatják örökbe partnerük gyermekét. Ez a módosító javaslat megszüntette volna ezt a különbséget, és a bejegyzett élettársak is a házastársakhoz hasonlóan fogadhattak volna örökbe. Mivel a javaslat nem kapott elég támogatást a bizottságban, az Országgyűlés nem is szavazott róla.

Élettársi kapcsolat regisztrálása (2005)

Indítvány
Országgyűlés
törvényjavaslat

Ez a törvényjavaslat volt az első kísérlet a bejegyzett élettársi kapcsolat intézményének magyarországi meghonosítására. A törvényjavaslat szerint az azonos- és különnemű élettársak a közjegyző előtt kérhették volna élettársi kapcsolatuk nyilvántartásba vételét, a nyilvántartásba vétellel az élettársak jogosultak lettek volna a lakáshasználatra és az öröklésre. A törvényjavaslatot az Országgyűlés még napirendre sem vette.

Btk. módosító (2008): bejegyzett élettársi kapcsolat átvezetése

Indítvány
Országgyűlés
törvényjavaslat

Ez a törvény vezeti át a bejegyzett élettársi kapcsolat intézményét a Büntető Törvénykönyvön. Ez alapján a bejegyzett élettársak is hozzátartozónak minősülnek, és megilleti őket mindazon jogosultságok (pl. a tanúvallomás megtagadásának joga), amely a házastársakat is. A törvény ugyanakkor a kettős házasság szabályait is módosította, így aki úgy köt házasságot/bejegyzett élettársi kapcsolatot, hogy egy korábbi házassága/bejegyzett élettársi kapcsolata még mindig fennáll, bűncselekményt követ el.

Bejegyzett élettársi kapcsolat (2007) módosító: névviselés lehetőségének megszüntetése

Indítvány
Országgyűlés
módosító javaslat

Az Országgyűlés olyan módosító javaslatot fogadott el, amely törölte volna a törvényből a bejegyzett élettársak névviselésének lehetőségét. Az elfogadott módosító javaslat azonban pont ellentétes célt ért el, és a házassággal azonos módon szabályozta a bejegyzett élettársak névviselését (az elfogadott módosító a házassági szabálytól való eltérést törölte). Ez a módosító javaslat az elfogadott módosítók céljának megfelelően egyértelművé tette, hogy a bejegyzett élettársak nem vehetik fel egymás nevét.

 

Bejegyzett élettársi kapcsolat (2007) módosító: névviselés lehetőségének eltörlése

Indítvány
Országgyűlés
módosító javaslat

Az Országgyűlés olyan módosító javaslatot fogadott el, amely törölte volna a törvényből a bejegyzett élettársak névviselésének lehetőségét. Az elfogadott módosító javaslat azonban pont ellentétes célt ért el, és a házassággal azonos módon szabályozta a bejegyzett élettársak névviselését (az elfogadott módosító a házassági szabálytól való eltérést törölte). Ez a módosító javaslat az elfogadott módosítók céljának megfelelően egyértelművé tette, hogy a bejegyzett élettársak nem vehetik fel egymás nevét.

Bejegyzett élettársi kapcsolat (2007) módosító: névviselés lehetőségének eltörlése

Indítvány
Országgyűlés
módosító javaslat

A törvényjavaslat Kormány által benyújtott változatában még szerepelt a bejegyzett élettársak névviselésének lehetősége. Ez a módosító javaslat a házasságtól való távolság megteremtése érdekében a partner neve felvételének lehetőségét törölte a törvényből.

Bejegyzett élettársi kapcsolat (2007)

Indítvány
Országgyűlés
törvényjavaslat

Ez a törvény vezette volna be a bejegyzett élettársi kapcsolat intézményét a magyar jogrendbe, ám az Alkotmánybíróság a törvényt a hatálybalépése előtt megsemmisítette. Az Alkotmánybíróság azt sérelmezte, hogy a törvény azonos- és különnemű párok számára is lehetővé tette volna bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését, és mivel a házasság és a bejegyzett élettársi kapcsolat nagyon közeli jogintézmények, a heteroszexuális párok esetében ez a házasság megkettőzését jelenti.

Mikortól lesz bejegyezhető az élettársi kapcsolat?

Indítvány
Országgyűlés
kérdés/interpelláció

A bejegyzett élettársi kapcsolat intézménye bevezetésének időpontja kapcsán tett fel írásbeli kérdést az igazságügyi miniszternek az SZDSZ-es képivselő. A miniszter válaszában az új Polgári Törvénykönyvre utalt, amelynek kidolgozása folyamatban van, és parlamenti vitája 2007-re várható.

Oldalak

Feliratkozás RSS - bejegyzett élettárs csatornájára