bejegyzett élettárs

Mikortól lesz bejegyezhető az élettársi kapcsolat?

Indítvány
Országgyűlés
kérdés/interpelláció

A bejegyzett élettársi kapcsolat bevezetésének időpontja kapcsán interpellálta az igazságügyi miniszternél az SZDSZ-es képviselő.

Regisztrált élettársi kapcsolat

Indítvány
Országgyűlés
kérdés/interpelláció

Göncz Kinga miniszterasszony egy konferencián tett bejelentése kapcsán érdeklődött az igazságügyi miniszternél az SZDSZ-es képviselő a regisztrált élettársi kapcsolat bevezetéséről. A miniszter válaszában az új Polgári Törvénykönyv készülő tervezetére utalt, amely (akkor még) az élettársi kapcslat fakultatív (további jogokat nem biztosító) bejegyzésének lehetőségét tartalmazta.

Jelentés az alapvető jogok helyzetéről az Európai Unióban - 2004–2008

Indítvány
Európai Parlament
jelentés

A jelentés üdvözli a horizontális egyenlő bánásmód irányelvének tervezetét, de fenntartásokat fogalmaz meg a túlzottan kiterjedt kivételek kapcsán; illetve külön fejezetet tartalmaz kifejezetten a szexuális irányultság kapcsán. E fejezet kitér többek között a vallási és politikai vezetők általi gyűlöletbeszéd problémájára, felhívja a figyelmet dekriminalizáció fontosságára, az azonos nemű párok által kötött házasságok és a bejegyzett élettársi kapcsolatok tagállamok általi kölcsönös elimserésére, és a szexuális irányultságon alapuló üldöztetés elismerésére.

Bejegyzett élettársi kapcsolat (2009)

Indítvány
Országgyűlés
törvényjavaslat

Ez a törvény vezette be a bejegyzett élettársi kapcsolat jogintézményét. A bejegyzett élettársi kapcsolat a házassághoz hasonló családjogi intézmény, amelyet két 18 év feletti azonos nemű személy anyakönyvvezető előtt köthet. A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének, érvényességének és felbontásának alapvető szabályai megegyeznek a házasságéval. A bejegyzett élettársakat néhány kivétellel megilletik mindazok a jogok és kötelezettségek, amik a házastársakat.

Oldalak

Feliratkozás RSS - bejegyzett élettárs csatornájára