bejegyzett élettárs

Fodor Gábor az Alkotmánybíróság döntéséről

Idézet
2008.12.15

Megengedhetetlen és elfogadhatatlan, hogy a 21. században a magyar jogrendszer továbbra sem tudja biztosítani a meleg párok törvény előtti egyenlőségét, emberi jogait. Honfitársaink hátrányos megkülönböztetése ellen mindig felléptünk és fel fogunk lépni. Az SZDSZ az elmúlt években következetesen és határozottan képviselte, hogy olyan törvények megalkotására van szükség, amelyek jogegyenlőséget teremtenek valamennyi magyar állampolgár számára. Ezért sajnálatosnak tartjuk az Alkotmánybíróság mai döntését, amelyben megsemmisíti a bejegyzett élettársi kapcsolatra vonatkozó törvényt.

Szetey Gábor az Alkotmánybíróság döntéséről

Idézet
2008.12.22

Gyáva, idejétmúlt és paternalista. Gyáva, mert kimódoltnak tűnő technikai indoklással, a cél előtt fújták le a megnyertnek tűnt futamot. Mintha csak nem mernék kimondani, hogy a melegek regisztrált élettársi kapcsolatát nem támogatják, mert ez mégiscsak az Európai Unió, még ha a keleti vége is. Az alkotmánybírók nagy tudású emberek, akik pontosan tudják ennek a döntésnek a lehetséges következményeit.

Gyurcsány Ference az Alkotmánybíróság döntéséről

Idézet
2009.01.06

Ez nem pusztán jogi állásfoglalás, hanem az ítélkező bírók világszemléletét is tükrözi. Beavatkozik abba a szabadságba, amely szerintem valamennyi polgárt megillet, és azt mondja nekik, hogy nem vagyok hajlandó az állam által is megerősíteni a ti közös döntéseteket, hogy együtt éltek és az élet egy sor területén közös felelősséget vállaltok.

Léderer András a bejegyzett élettársi kapcsolat gyakorlati oldaláról

Idézet
2009.02.26

A bejegyzett élettársi kapcsolat intézménye azért van újra napirenden, hogy a joghátrányokat megszüntesse. Ti ugye azt szoktátok mondani, hogy Isten arra teremtette a férfit és a nőt, hogy gyerekeket nemzzenek, azonos neműek meg nem tudnak, ezért elvitatjátok tőlük a szabályozott, biztonságos együttéléshez való jogot. (...) Az egynemű párok azért másodrendűek, mert joghátrány éri őket. A közös lakáshasználat vagy az öröklés nem biztosított az együttélésükben, miközben a heteroszexuálisok házassága ezt szabályozza. Magad mondtad, hogy a tartós kapcsolatban élők jobban teljesítenek.

Rétvári Bence az állami források hatékony felhasználásáról

Idézet
2009.02.26

Szó sincs jogfosztásról, a kérdés csak az, mit támogasson az állam. Aki
hagyományos családban él, kisebb eséllyel lesz erőszakos bűnelkövető
vagy stroke-os, nem mellesleg a nyugdíjkasszában is akkor lesz pénz, ha
születnek gyerekek. Az állam érdeke, hogy a házasság és a család intézményét anyagi és erkölcsi eszközökkel is támogassa. Más együttélési
formának ezért nem lehet ugyanolyan előnyöket biztosítani. (...) Nincsenek korlátlan források, férfi és nő házasságát pedig jobban
megéri támogatni, már csak a várható gyerekek miatt is. Ne tégy már

Semjén Zsolt a természetjogról és a bigámiáról

Idézet
2009.04.21

Szeretném hangsúlyozni, hogy senkit nem akarok megbántani. Magánéletében mindenki azt csinál, amit akar. De itt azért azt látni kell: hogyha feladjuk azt a természetjogi elvet, ami a természet rendjéből, az európai kultúrkörből, a magyar Alkotmányból, és így tovább következik, a házasság egy férfi,és egy nő elkötelezett kapcsolata. Ha ebből kivesszük a férfit és a nőt, akkor ilyen alapon ki lehet azt is venni, hogy "egy".

Kósa Lajos a bejegyzett élettársi kapcsolatról

Idézet
2009.05.12

A családi értékeket relativizálja a bejegyzett homoszexuális élettársi kapcsolat támogatása

Semjén Zsolt a bejegyzett élettársi kapcsolat nyugdíjasokat érintő hatásáról

Idézet
2009.04.21

[Ú]gy vezeti be a törvény az özvegyi jog és özvegyi nyugdíj intézményét, hogy annak pénzügyi és társadalmi kihatásait nem ismerhetjük meg. Ráadást ezt teszik olyan társadalmi és gazdasági környezetben, amikor a válságra és szűkös forrásokra hivatkozva a nyugdíjas rétegek megszorítására készülnek.

bejegyzett élettárs

Idézet
2007.11.28

Én magam fontos kérdésnek tartom azt, hogy olyan jogintézményt hozzunk létre - ha már nem házasságról van szó -, ami egy elkülönített, ha tetszik, a jogrendszeren belül valahova a sarokba internált, szegregált jogintézmény, amit külön, elkülönített módon csak az azonos nemű pároknak hozunk létre, ezt nem tudom elfogadni. Liberálisként azért támogattam eredetileg a házasságot, mert azt gondolom, hogy akkor van jogegyenlőség, ha vagy magát az intézményt nyitjuk meg, vagy olyan intézményt hozunk létre, amit a nemi orientációtól, a szexuális orientációtól függetlenül lehet igénybe venni.

Szászfalvi László a bejegyzett élettársi kapcsolat családellenességéről

Idézet
2008.09.30

Az a törvényalkotási folyamat, amelyet a szocialista kormány a bejegyzett élettársi kapcsolatra vonatkozó törvényjavaslattal indított meg, [...] az egyébként is nehéz helyzetben lévő és sok-sok kihívással szembesülő család intézményének további relativizálódásához vezetne. Ezt a törvénymódosítási folyamatot egyértelműen család- és társadalomellenesnek tartjuk.

Oldalak

Feliratkozás RSS - bejegyzett élettárs csatornájára