Dragon Pál a családjogról és az anyakönyvezetőkről

2009. március 10
parlamenti/közgyűlési beszéd

Mindenekelőtt vitattuk, és ma is vitatjuk, hogy az élettársi kapcsolatot családjogi intézménnyé kell tenni. Az élettársi kapcsolat elsődlegesen magánjogi jogintézmény. Emiatt is erősen kétséges, hogy a bejegyzett élettársi kapcsolat esetében szükség van-e anyakönyv-vezetői eljárásra. Ezzel a javaslat túlzottan is a házasság alaki és formai kellékeire szabja az élettársi kapcsolat keletkeztetését. Az élettársi kapcsolat elsődlegesen magánjogi jellege indokolná, ezúttal elegendő lenne, hogy a felek az élettársi jogviszonyt megalapozó egybehangzó akaratnyilatkozatukat közjegyző előtt tegyék meg. (...) Kis túlzással a most benyújtott törvényjavaslatot az azonos neműek bejegyzett élettársi kapcsolatára szóló törvénynek is nevezhetnénk. Úgy látszik, a kormány nem volt hajlandó bátran felvállalni ezt. Ne tagadjuk, a bejegyzett élettársi kapcsolatot kizárólag azonos neműek létesíthetik.

http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_naplo.naplo_fadat_aktus?p_ckl=38&p_uln=195&p_felsz=41&p_felszig=97&p_aktus=8