Salamon László

Indítványok

Országgyűlés, módosító javaslat

A módosító javaslat törölte a Ptk-ból a bejegyzett élettársakra és élettársakra vonatkozó rendelkezéseket.

Országgyűlés, módosító javaslat

A módosító javaslat a családvédelmi törvénybe az öröklésre vonatkozó rendelkezéseket illesztett, és az örölésre jogosultak körében csak a vérszerinti rokonakat és a házatársat említeti, kizárva ezzel az élettársak, bejegyzett élettársak törvényes öröklését.

Országgyűlés,

A KDNP-s képviselők a törvényjavaslat köztársasági elnök általi visszaküldése után is megpróbálkoztak a bejegyzett élettársi kapcsolat Ptk-ból való törlésével.

Országgyűlés, módosító javaslat

A módosító javaslat célja szerint megszüntette volna a kettős bejegyzett élettársi kapcsolat büntetőjogi üldözését, tehát nem lett volna büntethető, ha valaki kettő vagy több személlyel létesít bejegyzett élettársi kapcsolatot. A módosító javaslat nem vette figyelembe, hogy a Btk. már eleve tartalmazott kettős bejegyzett élettársi kapcsolatot tilalmazó szabályokat, és a törvényjavaslat csak pontosította volna a tilalom szövegét, ezért gyakorlati következménye a javaslat elfogadásának sem lett volna.

Országgyűlés, módosító javaslat

A módosító javaslat eltávolította volna a törvényből azt a szabályt, amely érvénytelenné nyilvánítja a házasságot, ha valamelyik félnek korábbi bejegyzett élettársi kapcsolata áll fenn. Ez lehetővé tette volna, hogy egy személynek egyszerre legyen érvényes egy bejegyzett élettársi kapcsolata és egy házassága, ezzel gyakorlatilag törvényesítette volna a bigámiát.

Országgyűlés, módosító javaslat

A törvényjavaslat szerint a bejegyzett élettárs köteles eltartani párja közös háztartásban nevelkedő gyermekét. A módosító javaslat megszüntette volna ezt a kötelezettséget, arra hivatkozva, hogy ez bátorítja az azonos nemű párok gyermekvállalását.

Országgyűlés, módosító javaslat

A módosító javaslat eltörölte volna az élettársak korlátozott öröklése jogát, amely végrendelkezés nélkül is biztosította volna a közösen lakott lakásra és közösen használt tárgyakra vonatkozó öröklést.

Országgyűlés, módosító javaslat

Ez a módosító javaslat törölte volna a Ptk-ból a bejegyezett élettársakra vonatkozó rendelkezéseket arra hivatkozva, hogy az elfogadott törvényt az Alkotmánybíróság előtt megtámadták, és az eljárás még folyamatban van.

Országgyűlés, módosító javaslat

Ez a módosító javaslat a bejegyzett élettársakat kivette volna a hozzátartozók Btk.-beli felsorolásából, ez alapján a bejegyzett élettársak pl. nem tagadhatták volna meg a tanúvallomást partnerük ellen, vagy nem lettek volna jogosultak párjuk helyett helyett magánindítványt tenni, illetve bűncselekmény miatt elhunyt párjuk után kárenyhítést kérni.

Országgyűlés, módosító javaslat

A módosító javaslat megszüntette volna a kettős bejegyzett élettársi kapcsolat büntetőjogi üldözését, tehát nem lett volna büntethető, ha valaki kettő vagy több személlyel létesít bejegyzett élettársi kapcsolatot, ill. ha bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése után köt házasságot, vagy fordítva.

Szavazások

Bejegyzett élettársi kapcsolat (2009) módosító: külföldi állampolgárok Nem
Bejegyzett élettársi kapcsolat (2009) módosító: névviselés lehetővé tétele Nem
Bejegyzett élettársi kapcsolat (2009) módosító: kettős bejegyzett élettársi kapcsolat Igen
Bejegyzett élettársi kapcsolat (2009) módosító: házasság érvénytelensége Igen
Bejegyzett élettársi kapcsolat (2009) módosító: gyermektartás eltörlése Igen
Bejegyzett élettársi kapcsolat (2009) Nem
Közösség tagja elleni erőszak 2008) módosító: szexuális irányultság és nemi identitás nevesítése Nem
Btk. módosító (2008): kettős bejegyzett élettársi kapcsolat nem büntethető Igen
Közösség tagja elleni erőszak 2008) módosító: hivatkozás az egyenlő bánásmód törvényre Tart.
Btk. módosító (2008): bejegyzett élettárs nem hozzátartozó Igen
Btk. módosító (2008): bejegyzett élettársi kapcsolat átvezetése Nem
Ptk. gyűlöletbeszéd (2008) Nem
Közösség tagja elleni erőszak (2008) Nem
Bejegyzett élettársi kapcsolat (2007) módosító: névviselés lehetőségének megszüntetése Tart.
Bejegyzett élettársi kapcsolat (2007) módosító: átnevezés Igen
Bejegyzett élettársi kapcsolat (2007) módosító: utalószabály törlése Nem
Bejegyzett élettársi kapcsolat (2007) módosító: névviselés lehetőségének eltörlése Igen
Bejegyzett élettársi kapcsolat (2007) módosító: névviselés lehetőségének eltörlése Igen
Bejegyzett élettársi kapcsolat (2007) Nem
Ptk. gyűlöletbeszéd (2007) Nem
Menekültügyi törvény (2007): szexuális irányultság nevesítése Igen
Nemi helyreállító beavatkozások finanszírozása (2006) módosító: részleges finanszírozás Nem
Bevándorlás élettársak (2011) Igen
Nemi helyreállító beavatkozások finanszírozása (2006) módosító: teljes finanszírozás Nem
Nemi helyreállító beavatkozások finanszírozása (2006): finanszírozás megszüntetése Nem
Mesterséges megtermékenyítés (2005) módosító: külföldi egyedülálló nők Nem
Mesterséges megtermékenyítés (2005) módosító: egyedülálló nők Igen
Mesterséges megtermékenyítés (2005) módosító: egyedülálló nők Nem
Mesterséges megtermékenyítés (2005) Nem
HIV+ külföldiek bevándorlása (2005) Igen
Egyenlő bánásmód (2003) módosító: szexuális irányultság és nemi identitás törlése Igen
Egyenlő bánásmód (2003) módosító: egyházi autonómia Igen
Örökbefogadás korlátozása (2001) Igen
Egészségügyi törvény (1997): diszkriminációtilalom és hozzátartozó fogalma Nem
Élettársi kapcsolat azonos neműek között (1996) Nem
Adatvédelmi törvény (1992) Igen

Idézetek

2010.04.22 a bejegyzett élettársi kapcsolat kapcsán beadott alkotmánybírósági indítványban

Az azonos neműek párkapcsolatának házasság szintjére történő emelése, melyet a törvényjavaslat gyakorlatilag magáévá tesz, elfogadhatatlan és egyben alkotmányellenes.

2009.03.10 bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló törvény általános vitája

Természetesen tudjuk, hogy az azonos neműek párkapcsolata létező valóság. Az sem lehet kérdéses, hogy a jog - bármit is gondoljunk ezekről a viszonyokról - nem teheti meg, hogy nem vesz tudomást az azonos neműek együttéléséről. Az Alkotmánybíróság közelmúltbeli döntése is ebbe az irányba mutat. Mindezek mellett az a véleményünk, hogy a mostani idők nem alkalmasak arra, hogy ilyen kérdésekben merüljünk el. Több mint aggasztó, hogy a kormány milyen prioritásokat határoz meg. Ebben a helyzetben ez egyszerűen politikai vakság. (...) A törvényjavaslat az azonos neműek házasságának intézményesítését kívánja megvalósítani a bejegyzett élettársi kapcsolat fedőneve alatt. A kormány így akarja az Alkotmánybíróság már többször kifejtett azon álláspontját megkerülni, hogy alkotmányunk értelmében az azonos neműek nem köthetnek egymással házasságot. Az, hogy a kormány a házasság jogi elnevezése helyett a bejegyzett élettársi kapcsolat fedőnevet használja, a lényegen nem változtat. A törvényjavaslat tartalmilag a házasság intézményét kínálja fel az azonos neműeknek. (...) A törvényjavaslat által megvalósítani kívánt intézmény a Kereszténydemokrata Néppártnak a házasságról vallott felfogásával összeegyeztethetetlen. (...) A törvényjavaslat által bevezetni kívánt jogintézmény azonban nemcsak az értékeinkkel ellentétes, hanem véleményünk szerint alkotmányellenes is. A kormány javaslata tulajdonképpen megismétlése az Alkotmánybíróság által már tavaly megsemmisített 2007. évi CLXXXIV. törvény rendelkezéseinek azzal az eltéréssel, hogy a törvény most már kizárólag az azonos neműek házasságpótló intézményéről szólna.

2008.09.30 A büntetőeljárási törvényeknek a bejegyzett élettársi kapcsolat miatt szükséges módosításának parlamenti vitája

[A] most javasolt büntető törvénykönyvi szabályozás a hozzátartozók tekintetében megengedhetetlen diszkriminációt tartalmazna a bejegyzett és a nem bejegyzett élettársak között. A [...] bejegyzett élettárs [...] minden tekintetben a házastárssal azonos megítélés alá esne, míg a be nem jegyzett élettársat ez a minőségű hozzátartozói pozíció nem illetné meg. Megválaszolásra vár a kérdés, miért illesse például több jog az azonos nemű bejegyzett élettársat a különnemű, be nem jegyzett élettárshoz képest.