bejegyzett élettárs

bejegyzett élettárs

Idézet
2009.04.21

A Szabad Demokraták Szövetsége üdvözli, hogy az Országgyűlés a tegnapi nap során elfogadta az azonos nemű párok bejegyzett élettársi kapcsolatáról szóló törvényt. Emlékezetes, hogy a parlamenti pártok közül először az SZDSZ kezdeményezte, hogy az azonos nemű párok heteroszexuális társaikkal azonos jogokat kapjanak.

Bejegyzett élettársi kapcsolat (2009) módosító: külföldi állampolgárok

Indítvány
Országgyűlés
módosító javaslat

A törvényjavaslat Kormány által benyújtott változata szerint külföldiek csak akkor köthettek volna bejegyzett élettársi kapcsolatot, ha azt saját joguk is elismeri. Tehát például egy lengyel és egy magyar pár nem létesíthetett volna bejegyzett élettársi kapcsolatot. A módosító javaslat elfogadásával ez megváltozott: ha a pár legalább egyik tagja magyar állampolgár vagy van Magyarországon bejelentett lakcíme, köthetnek bejegyzett élettársi kapcsolatot.

Bejegyzett élettársi kapcsolat (2009) módosító: külföldi állampolgárok

Indítvány
Országgyűlés
módosító javaslat

A törvényjavaslat Kormány által benyújtott változata szerint külföldiek csak akkor köthettek volna bejegyzett élettársi kapcsolatot, ha azt saját joguk is elismeri. Tehát például egy lengyel és egy magyar pár nem létesíthetett volna bejegyzett élettársi kapcsolatot. Ez a módosító javaslat könnyített volna a szabályozáson, és lehetővé tette volna bejegyzett élettársi kapcsolatot létesítését, ha a pár legalább egyik tagja magyar állampolgár vagy rendelkezik Magyarországon állandó lakcímmel. Végül egy ehhez hasonló, de részletesebb szabályozás került elfogadásra.

Bejegyzett élettársi kapcsolat (2009) módosító: külföldi állampolgárok

Indítvány
Országgyűlés
módosító javaslat

A törvényjavaslat Kormány által benyújtott változata szerint külföldiek csak akkor köthettek volna bejegyzett élettársi kapcsolatot, ha azt saját joguk is elismeri. Tehát például egy lengyel és egy magyar pár nem létesíthetett volna bejegyzett élettársi kapcsolatot. Ez a módosító javaslat könnyített volna a szabályozáson, és lehetővé tette volna bejegyzett élettársi kapcsolatot létesítését, ha a pár legalább egyik tagja magyar állampolgár vagy letelepedési engedéllyel rendelkezik. Végül egy ehhez hasonló, de részletesebb szabályozás került elfogadásra.

Btk. módosító (2008): kettős bejegyzett élettársi kapcsolat nem büntethető

Indítvány
Országgyűlés
módosító javaslat

A módosító javaslat megszüntette volna a kettős bejegyzett élettársi kapcsolat büntetőjogi üldözését, tehát nem lett volna büntethető, ha valaki kettő vagy több személlyel létesít bejegyzett élettársi kapcsolatot, ill. ha bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése után köt házasságot, vagy fordítva.

Btk. módosító (2008): bejegyzett élettárs nem hozzátartozó

Indítvány
Országgyűlés
módosító javaslat

Ez a módosító javaslat a bejegyzett élettársakat kivette volna a hozzátartozók Btk.-beli felsorolásából, ez alapján a bejegyzett élettársak pl. nem tagadhatták volna meg a tanúvallomást partnerük ellen, vagy nem lettek volna jogosultak párjuk helyett helyett magánindítványt tenni, illetve bűncselekmény miatt elhunyt párjuk után kárenyhítést kérni.

Bejegyzett élettársi kapcsolat (2009) módosító: gyermektartás eltörlése

Indítvány
Országgyűlés
módosító javaslat

A törvényjavaslat szerint a bejegyzett élettárs köteles eltartani párja közös háztartásban nevelkedő gyermekét. A módosító javaslat megszüntette volna ezt a kötelezettséget, arra hivatkozva, hogy ez bátorítja az azonos nemű párok gyermekvállalását.

Bejegyzett élettársi kapcsolat (2009) módosító: névviselés lehetővé tétele

Indítvány
Országgyűlés
módosító javaslat

A bejegyzett élettársi kapcsolat és a házasság közti egyik fontos különbség, hogy a bejegyzett élettársak nem vehetik fel a partner nevét. Ez a módosító javaslat felszámolta volna ezt a különbséget, és a bejegyzett élettársak a házassági névhez hasonlóan felvehették volna egymás nevét.

Bejegyzett élettársi kapcsolat (2009) módosító: házasság érvénytelensége

Indítvány
Országgyűlés
módosító javaslat

A módosító javaslat eltávolította volna a törvényből azt a szabályt, amely érvénytelenné nyilvánítja a házasságot, ha valamelyik félnek korábbi bejegyzett élettársi kapcsolata áll fenn. Ez lehetővé tette volna, hogy egy személynek egyszerre legyen érvényes egy bejegyzett élettársi kapcsolata és egy házassága, ezzel gyakorlatilag törvényesítette volna a bigámiát.

Bejegyzett élettársi kapcsolat (2009) módosító: kettős bejegyzett élettársi kapcsolat

Indítvány
Országgyűlés
módosító javaslat

A módosító javaslat célja szerint megszüntette volna a kettős bejegyzett élettársi kapcsolat büntetőjogi üldözését, tehát nem lett volna büntethető, ha valaki kettő vagy több személlyel létesít bejegyzett élettársi kapcsolatot. A módosító javaslat nem vette figyelembe, hogy a Btk. már eleve tartalmazott kettős bejegyzett élettársi kapcsolatot tilalmazó szabályokat, és a törvényjavaslat csak pontosította volna a tilalom szövegét, ezért gyakorlati következménye a javaslat elfogadásának sem lett volna.

Oldalak

Feliratkozás RSS - bejegyzett élettárs csatornájára