bejegyzett élettárs

Semjén Zsolt a család céljáról

Idézet
2009.04.21

A család az nem arra van, hogy az állampolgárok szexuális önmegvalósítását finanszírozza, hanem azért, mert a nemzet fennmaradása és a gyerekek születése az a családban van, a természet rendje szerint.

Bevándorlás bejegyzett élettársak (2011)

Indítvány
Országgyűlés
törvényjavaslat

A kormány a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben a bejegyzett élettársak családtagként történő nevesítését kezdeményezte. Az azonos nemű bejegyzett élettársak korábban is a házastársakhoz hasonló státuszt élveztek, de nem volt egyértelmű a külföldön különnemű élettársak által létesített, illetve a Magyarországon közjegyző által nyilvántartásba vett élettársas családtagként történő elismerse.

Bevándorlás bejegyzett élettársak (2011) módosító: nem csak európai

Indítvány
Országgyűlés
módosító javaslat

A kormány a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben a bejegyzett élettársak családtagként történő nevesítését kezdeményezte, azonban a javaslat csak a Magyarországon vagy az EU más tagállamában létesített bejegyzett élettársi kapcsolatokat ismerte volna el. Ez a módosítást ezt a korlátozást törölte volna el.

Új Büntető Törvénykönyv (2012)

Indítvány
Országgyűlés
törvényjavaslat

Az 1978-ban elfogadott, azóta többször módosított Büntető Törvénykönyv helyett a parlament új kódexet fogadott el. A kódex fontos újítása, hogy a szexuális irányultság és nemi identitás szerinti gyűlöletbeszéd és gyűlölet-bűncselekmény  ellen is nevesítve felléps. A közösség elleni uszítás, ill. közösség tagja elleni erőszak tényállása korábban is alkalmas volt a homofób és transzfób gyűlölet-bűncselekmények ellen fellépésre, mivel tartalmazta a "lakosság egyes csoportjai" fordulatot, az új Btk. azonban nevesített védemet ad a szexuális irányultságnak és nemi identitásnak. Az új Btk.

A család fogalmának melyik értelmezésével ért egyet Miniszter Úr?

Indítvány
Országgyűlés
kérdés/interpelláció

Az MSZP-s képviselő különböző kormánypárti politikusok családfogalom kapcsán adott nyilatkozatai közötti ellentmondásokra hívta fel a figyelmet. A miniszter válaszában kifejtette, hogy a házasság és a szülő gyermek viszony mellett a kormány álláspontja szerint a bejegyzett élettársi kapcsolat is családnak minősül.

Lelkiismereti okból megtagadhatja-e az anyakönyvvezető az egynemű bejegyzett élettársi kapcsolat szertartásának lebonyolítását, anyakönyvi bejegyzését?

Indítvány
Országgyűlés
kérdés/interpelláció

A KDNP-s képviselő szerint a vallásos személyek alkotmányos joga, hogy megtagadják az azonos nemű párok bejegyzett élettársi kapcsolatának létesítésében való közreműködést, és ennek jogi lehetőségéről érdeklődött az igazságügyi miniszternél.

Új Polgári Törvénykönyv (2009) módosító: bejegyzett élettárs törlése

Indítvány
Országgyűlés

A KDNP-s képviselők a törvényjavaslat köztársasági elnök általi visszaküldése után is megpróbálkoztak a bejegyzett élettársi kapcsolat Ptk-ból való törlésével.

Új Polgári Törvénykönyv (2009) módosító: bejegyzett élettárs törlése

Indítvány
Országgyűlés
módosító javaslat

Ez a módosító javaslat törölte volna a Ptk-ból a bejegyezett élettársakra vonatkozó rendelkezéseket arra hivatkozva, hogy az elfogadott törvényt az Alkotmánybíróság előtt megtámadták, és az eljárás még folyamatban van.

Új Polgári Törvénykönyv (2009)

Indítvány
Országgyűlés
törvényjavaslat

Magyarországon 2014-ig a többször módosított, 1959-ben elfogadott Polgári Törvénykönyv volt érvényben. A Kormány már 1998-ban elhatározta egy új magjánjogi kódex elofgadását, az előkészítő munkálatok közel egy évtizedig folytak. Az Országgyűlésnek 2008-ben benyújtott törvényjavaslat integrálta volna a bejegyzett élettársi kapcsolat intézményét a Ptk. családjogi könnyvébe, bővítette volna az élettársak jogait és tisztázta volna a nem hivatalos megváltozásának családjogi hatásait.

Új Polgári Törvénykönyv (2012): bejegyzett élettárs törlése

Indítvány
Országgyűlés
módosító javaslat

A módosító javaslat törölte volna a Ptk-ból a bejegyzett élettársi kapcsolat intézményét. Végül egy másik, hasonló tartalmú javaslatot fogadtak el.

Oldalak

Feliratkozás RSS - bejegyzett élettárs csatornájára