Új Polgári Törvénykönyv (2012): bejegyzett élettárs törlése

5negatívnem

A módosító javaslat törölte volna a Ptk-ból a bejegyzett élettársi kapcsolat intézményét. Végül egy másik, hasonló tartalmú javaslatot fogadtak el.

módosító javaslat
2012.11.19
Országgyűlés
T/7971/126