Új Polgári Törvénykönyv (2009)

5pozitívigen

Magyarországon 2014-ig a többször módosított, 1959-ben elfogadott Polgári Törvénykönyv volt érvényben. A Kormány már 1998-ban elhatározta egy új magjánjogi kódex elofgadását, az előkészítő munkálatok közel egy évtizedig folytak. Az Országgyűlésnek 2008-ben benyújtott törvényjavaslat integrálta volna a bejegyzett élettársi kapcsolat intézményét a Ptk. családjogi könnyvébe, bővítette volna az élettársak jogait és tisztázta volna a nem hivatalos megváltozásának családjogi hatásait. A parlamenti vita során a javaslat a partner gyermekének örökbefogadását élettársak számára lehetővé tevő módosítással is bővült. A Parlament 2009 őszén el is fogadta a végleges változatot, ám annak hatályba lépése előtt a 2010 tavaszán hatalomra került konzervatív többség az elfogadott és kihirdetett törvény visszavonta, így az sosem lépett hatályba.

törvényjavaslat
2008.06.05
2009.11.09
Országgyűlés
T/5949