bejegyzett élettárs

2009. április 21
sajtónyilatkozat

A Szabad Demokraták Szövetsége üdvözli, hogy az Országgyűlés a tegnapi nap során elfogadta az azonos nemű párok bejegyzett élettársi kapcsolatáról szóló törvényt. Emlékezetes, hogy a parlamenti pártok közül először az SZDSZ kezdeményezte, hogy az azonos nemű párok heteroszexuális társaikkal azonos jogokat kapjanak. A liberálisok kezdeményezése nyomán Magyarország Hollandia, Belgium, Spanyolország és Svédország mellett azon országok sorába tartozott volna, amelyek teljes egyenlőséget biztosítanak állampolgáraiknak mindenfajta megkülönböztetés nélkül. A tegnap elfogadott törvényt ennek ellenére is reális és előremutató kompromisszumként értékeljük, ami elősegíti az Alkotmány szellemének megfelelő jogegyenlőséget Magyarország állampolgárai között. A bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló törvény nagyjából félmillió magyar ember számára teremt egy élhetőbb országot és lehetőséget magánéletének törvényes rendezésére. A bejegyzett élettársi kapcsolat óriási lépés az esélyegyenlőség megvalósulása felé. Meggyőződésünk azonban, hogy a szexuális kisebbségek jogegyenlőségének ügyében nem tekinthető végállomásnak a javaslat elfogadása.

http://www.szdsz.hu/newsread.php?_NOMOCMS[entityname]=hirek&_NOMOCMS[entityid]=524