Jogalkotás

Országgyűlés, törvényjavaslat

A törvény elfogadása előtt mesterséges megtermékenyítésben csak különnemű házas- vagy élettársak vehettek részt. A törvény megteremtette annak a lehetőségét, hogy egyedülálló meddő vagy koruknál fogva hamarosan meddővé váló nők is részt vegyenek mesterséges megtermékenyítésben. Ez a lehetőség a Kormány által benyújtott törvényjavaslatban még nem szerepelt, az képviselői módosító indítvány révén került bele a törvénybe. A törvény továbbra sem teszi lehetővé a meddőségi problémákkal nem küzdő, illetve leszbikus élettársi kapcsolatban élő nők számára, hogy mesterséges megtermékenyítésben vegyenek részt.

Országgyűlés, törvényjavaslat

Ez a törvényjavaslat volt az első kísérlet a bejegyzett élettársi kapcsolat intézményének magyarországi meghonosítására. A törvényjavaslat szerint az azonos- és különnemű élettársak a közjegyző előtt kérhették volna élettársi kapcsolatuk nyilvántartásba vételét, a nyilvántartásba vétellel az élettársak jogosultak lettek volna a lakáshasználatra és az öröklésre. A törvényjavaslatot az Országgyűlés még napirendre sem vette.

Országgyűlés, kérdés/interpelláció

Göncz Kinga miniszterasszony egy konferencián tett bejelentése kapcsán érdeklődött az igazságügyi miniszternél az SZDSZ-es képviselő a regisztrált élettársi kapcsolat bevezetéséről. A miniszter válaszában az új Polgári Törvénykönyv készülő tervezetére utalt, amely (akkor még) az élettársi kapcslat fakultatív (további jogokat nem biztosító) bejegyzésének lehetőségét tartalmazta.

Országgyűlés, törvényjavaslat

A törvény elfogadását megelőzőn a HIV+ külföldiek nem kaphattak Magyarországon tartózkodási vagy letelepedési engedélyt. A törvény elfogadásával ez a korlátozás megszűnt, a külföldieknek azonban továbbra is vállalniuk kell, hogy magyarországi tartózkodásuk során rendszeres orvosi felügyeletnek vetik magukat alá.

Országgyűlés, kérdés/interpelláció

A házasság, öröklés és örökbefogadás jogának azonos nemű párok számára történő biztosítása kapcsán tett fel írásbeli kérdést az igazságügyi miniszternek az SZDSZ-es képivselő. A miniszter válaszában az új Polgári Törvénykönyvre utalt, amelynek kidolgozása folyamatban van, és parlamenti vitája 2007-re várható.

Országgyűlés, kérdés/interpelláció

A bejegyzett élettársi kapcsolat bevezetésének időpontja kapcsán interpellálta az igazságügyi miniszternél az SZDSZ-es képviselő.

Országgyűlés, kérdés/interpelláció

A bejegyzett élettársi kapcsolat intézménye bevezetésének időpontja kapcsán tett fel írásbeli kérdést az igazságügyi miniszternek az SZDSZ-es képivselő. A miniszter válaszában az új Polgári Törvénykönyvre utalt, amelynek kidolgozása folyamatban van, és parlamenti vitája 2007-re várható.

Országgyűlés, kérdés/interpelláció

Egy iskola mellet elhelyezkedő nagykanizsai meleg szórakozóhely megnyitása kapcsán kérdezte az oktatási minisztert egy Fideszes képviselő. Válaszában a miniszter kifejtette, hogy szerinte is problémás egy a gyermekek szexuális irányultságát befolyásolni próbáló szervezet működése, bár szerintem nem amiatt, mert ez homoszexuálissá teszi a gyermeket, hanem mert idejekorán kényszeríti olyan döntések meghozására, amelynek következményeit (pl. a társadalmi diszkrimináció miatt) nem képes feldolgozni. 

Országgyűlés, kérdés/interpelláció

Egy iskola mellet elhelyezkedő nagykanizsai meleg szórakozóhely megnyitása kapcsán kérdezte az esélyegyenlőségi minisztert egy Fideszes képviselő. A miniszterasszony válasza szerint egy homoszexuális érdekvédelmi szervezet ilyetén működésével nincs kivetni való, csak akkor merülne fel probléma, ha a klub a szexiparhoz, pornográfiához kapcsolódna. Ebben az esetben is azonos elbírálás alá kellene ugyanakkor essen egy heteroszexuális és egy homoszexuális intézménynek.

Országgyűlés, módosító javaslat

Ez a módosító javaslat törölte volna a védett tulajdonságok listájáról a szexuális irányultságot és a nemi identitást, teljes egészében kivonva ezzel a szexuális kisebbségeket a törvény nyújtotta védelem alól.

Oldalak