Jogalkotás

Országgyűlés, módosító javaslat

Ez a módosító javaslat törölte volna a védett tulajdonságok listájáról a szexuális irányultságot és a nemi identitást, teljes egészében kivonva ezzel a szexuális kisebbségeket a törvény nyújtotta védelem alól.

Országgyűlés, módosító javaslat

Ez a módosító javaslat a szexuális irányultság vonatkozásában kivonta volna az egyházi szervezeteket a törvény hatálya alól, ez alapján például egy egyházi fenntartású kórház nem tagadhatta volna meg egy roma személy ellátását, egy meleg vagy leszbikus személyét viszont igen.

Országgyűlés, módosító javaslat

Ez a módosító javaslat az egyházi szervezeteket kivonta volna az egyenlő bánásmód követelménye alól. Ez alapján például egy egyházi fenntartású egyetem bölcsészkara megtagadhatta volna egy roma vagy meleg hallgató felvételét.

Országgyűlés, törvényjavaslat

A törvény elfogadását megelőzően az anti-diszkriminációs szabályozás Magyarországon rendkívül szétaprózott volt. Különböző ágazati jogszabályok ugyan tartalmaztak a hátrányos megkülönböztetés tilalmát kimondó szabályokat, ám ezek egy kivételtől (egészségügyi törvény) eltekintve nem nevesítették a szexuális irányultság szerinti hátrányos megkülönböztetés tilalmát. A törvény elfogadásával olyan átfogó anti-diszkriminációs szabályozás került elfogadásra, amely az élet számos területén (munkavállalás, oktatás, egészségügy, lakhatás, áruk forgalma és szolgáltatások igénybevétele) tiltja a hátrányos megkülönböztetést. A törvény külön is nevesíti a szexuális irányultságot és a nemi identitást mint olyan védett tulajdonságot, amely alapján tilos diszkriminálni. A törvény létrehozta az Egyenlő Bánásmód Hatóságot, amely kifejezetten a diszkriminációs panaszok kivizsgálásával foglalkozik. A törvény ugyanakkor számos olyan eljárási szabályt tartalmaz (bizonyítási teher megosztása, képviselet, társadalmi szervezetek közérdekű igényérvényesítési joga), amely megkönnyíti a diszkrimináció elleni fellépést.

Kormány, rendelet

A társadalombiztosítási szabályok szerint az élettárs akkor jogosult özvegyi nyugdíjra, ha legalább 10 éven keresztül együtt élt az elhunyttal. 1996 előtt azonban az élettársi kapcsolatot csak különneműek között értelmezte a törvény. A rendelet egyértelművé tette, hogy a 10 évbe az 1996 előtt együtt töltött éveket is bele kell számolni.

Kormány, rendelet

2002 előtt olyan szabályozás volt életben, hogy amennyiben az anonim HIV-szűrés során valakinek a tesztje pozitív lett, köteles volt megadni az adatait. Ez sok embert elbátortalanított a szűrésben való részvételtől, mivel féltek, hogy adataik nyilvánosságra kerülnek. A jogszabály azt is előírta, hogy a HIV+ személyek korábbi szexuális partnereinek kötelező HIV-szűrésen kellett átesniük. Az Alkotmánybíróság ezt a szabályozást alkotmányellenesnek minősítette. Ezt követően került elfogadásra ez a rendelet, amely teljes anonimitást garantál a HIV szűrésekhez, és a korábbi szexuális partnereket ugyan értesíteni kell, de nem kötelesek vállalni a szűrővizsgálatot.

Kormány, rendelet

A rendelet elfogadása előtt a jogszabály szerint a homoszexualitás olyan személyiségzavarnak minősült, amely befolyásolta a sorkatonai szolgálatra való alkalmasságot. A módosítás elismerte, hogy a homoszexualitás nem betegség, ugyanakkor ezután homoszexualitásra hivatkozva nem lehetett felmentést kapni a kötelező katonai szolgálat alól.

Országgyűlés, törvényjavaslat

Magyarországon a törvények már régóta nem csak házaspárok, hanem egyének számára is lehetővé teszik az örökbefogadást, függetlenül a családi állapotuktól (tehát egyedülálló és élettársi kapcsolatban élő személy is fogadhat egyénileg örökbe). Ez a törvénymódosítás azonban egy olyan szabállyal egészítette ki az örökbefogadási szabályokat, hogy a házasságban élő örökbefogadókat preferálni kell az egyedülálló/élettársi kapcsolatban élő örökbefogadókkal szemben. Ez törvényi felhatalmazást ad a gyámhatóságoknak, hogy a meleg és leszbikus személyek örökbefogadását hátráltassák, mivel ők nem házasodhatnak. A törvényjavaslat elfogadásának közvetlen előzménye, hogy a gyámhatóság engedélyezte Rácz Károlynak (Terry Black), egy korábbi transzvesztita előadóművésznek, hogy örökbefogadjon egy gyermeket.

Országgyűlés, törvényjavaslat

Ez volt az első kísérlet egy átfogó anti-diszkriminációs törvény megalkotására. A törvény a szexuális irányultság szerinti hátrányos megkülönböztetést is tiltotta volna, hatálya az élet számos területére, így a munkavállalásra, az oktatásra, lakhatásra, egészségügyre, és a közhivatalok általi hátrányos megkülönböztetésre is kiterjedt volna. A törvényjavaslatot az Országgyűlés még napirendjére sem vette.

Országgyűlés, kérdés/interpelláció

A Labrisz Egyesület iskolai programját támadta a MIÉP-es képviselő. Válaszában a képviselővel egyetértve az Okatási Minisztérium államtitkára kifejtette, hogy civil szervezetek által szervezett programoknak az iskolában nincs helyük. Örömét fejezte ki, hogy csak hét iskola válaszolt a megkeresésre, és még ezt a hetet is soknak tartotta.

Oldalak