Jogalkotás

Országgyűlés, módosító javaslat

A törvényjavaslat megszüntette volna a külsődleges nemi jellegek átalakítására irányuló beavatkozások (nemváltó műtétek) társadalombiztosítási támogatását. Miután az országgyűlés ezt leszavazta, a Kormány ezt a módosító javaslatot nyújtotta be, amelynek értelmében a külsődleges nemi jellegek átalakítására irányuló beavatkozásokat a társadalombiztosítás csak részben finanszírozza.

Országgyűlés, törvényjavaslat

A törvényjavaslat elfogadása előtt az élettársak nem minősültek családtagnak, így hiába élt élettársi kapcsolatban egy magyar állampolgárral egy külföldi, csak abban az esetben volt jogosult tartózkodási engedélyre, ha megélhetését önállóan biztosítani tudta. Hasonlóan, hiába élt bejegyzett élettársi kapcsolatban egy külföldi pár, a magyar hatóságok nem ismerték el őket családtagként. A törvényjavaslat elfogadása után az élettársak továbbra sem minősülnek automatikusan családtagnak, de a Bevándorlási Hivatal családtagként ismerheti el az élettársakat, ha legalább egy éve együtt élnek. A törvényjavaslat elfogadását az ellenzék is támogatta.

Országgyűlés, módosító javaslat

A törvényjavaslat megszüntette volna a külsődleges nemi jellegek átalakítására irányuló beavatkozások (nemváltó műtétek) társadalombiztosítási támogatását. A módosító javaslat ezt a szabályt kiiktatta volna a törvényből, visszaállítva a korábbi bizonytalan, de részben finanszírozott helyzetet. A módosító javaslatot ugyan elfogadták, de a Kormány ezután egy olyan módosító javaslatot nyújtott be, amely a részlegesen finanszírozott kategóriába vette fel a beavatkozások ezen körét. A törvénybe végül ez utóbbi javaslat került bele.

Országgyűlés, törvényjavaslat

A törvény elfogadását megelőzően a nemi átalakító műtétek társadalombiztosítási finanszírozásának kérdését nem rendezte jogszabály, a gyakorlatban ez azt jelentette, hogy a társadalombiztosítás néha állta a beavatkozás költségeit, néha nem. A törvényjavaslat eredeti formája teljesen megszüntette volna az ilyen műtétek társadalombiztosítási támogatását. Képviselői módosító javaslatra végül olyan szabályozás került elfogadásra, amely részleges térítési díj mellett teszi lehetővé az ilyen beavatkozások elvégzését.

Európai Parlament, állásfoglalás

A többek között az orosz és lengyel melegfelvonulások betiltása, illetve az ezekhez kapcsolódó erőszakos támadások miatt kiadott állásfoglalás felhívja a figyelmet a rasszizmus és a homofóbia elleni fellépés fontosságára, a gyülekezési jog biztosítására, és felszólítja az Európai Tanácsot, hogy a homofób megnyilvánulásokra is kiterjedő módon fogadja el a fajgyűlölet és idegengyűlölet elleni küzdelemről szóló kerethatározatot

Európai Parlament, jelentés

A jelentés felszólítja az Európai Tanácsot, hogya homofóbiára is kiterjedő módon fogadja el a rasszizmus és idegengyűlölet elleni tanácsi kerethatározatot, és sürgeti a Bizottságot, hogy terjesszen elő javaslatokat az azonos nemű párok szabad mozgása és a bejegyzett élettársi kapcsolatok tagállamok közötti kölcsönös elismerése tárgyában.

Európai Parlament, állásfoglalás

Az állásfoglalás számos javaslatot fogalmaz meg a meleg és leszbikus emberek emberi jogainak biztosítása érdekében, így felhívja a tagállamokat többek között a gyülekezési jog biztosítására; az azonos nemű párokat érő joghátrányok felszámolására; a bejegyzett élettársi kapcsolatok kölcsönös elismerésére; homofóbia-ellenes kampányok folytatásáre; valamint felszólítja az Európai Tanácsot, hogy a homofób megnyilvánulásokra is kiterjedő módon fogadja el a fajgyűlölet és idegengyűlölet elleni küzdelemről szóló kerethatározatot; az Európai Bizottságot pedig, hogy terjesszen elő egy új irányelvet az egyenlő bánásmód munka világán kívüli területeken való érvényesítésére.

Országgyűlés, módosító javaslat

Ez a módosító javaslat teremtette meg annak lehetőségét, hogy külföldi állampolgárságú egyedülálló nők is részt vehessenek mesterséges megtermékenyítésben.

Országgyűlés, módosító javaslat

A Kormány által benyújtott törvényjavaslat csak a petesejt-adományozás szabályait kívánta könnyíteni, ám e módosító javaslat a mesterséges megtermékenyítésre jogosultak körét is bővítette, így a törvényjavaslat elfogadásával a meddő vagy koruk folytán hamarosan meddővé váló egyedülálló nők is részt vehetnek mesterséges megtermékenyítésben. A módosító javaslat eredeti változata még csak magyar állampolgárok esetén tette volna lehetővé a kezelés igénybevételét, ám ezt a korlátozást egy másik módosító javaslat elfogadásával feloldották.

Országgyűlés, módosító javaslat

A Kormány által benyújtott törvényjavaslat csak a petesejt-adományozás szabályait kívánta könnyíteni, ám e módosító javaslat a mesterséges megtermékenyítésre jogosultak körét is bővíteni szándékozott, hogy meddő vagy koruk folytán hamarosan meddővé váló egyedülálló nők is részt vehessenek mesterséges megtermékenyítésben. Az Országgyűlés végül egy másik, hasonló tartalmú módosító javaslatot fogadott el.

Oldalak