Új Polgári Törvénykönyv (2012): élettárs és bejegyzett élettárs törlése