Lukács Tamás

Indítványok

Országgyűlés, módosító javaslat

A módosító javaslat törölte a Ptk-ból a bejegyzett élettársakra és élettársakra vonatkozó rendelkezéseket.

Országgyűlés, módosító javaslat

A módosító javaslat célja szerint megszüntette volna a kettős bejegyzett élettársi kapcsolat büntetőjogi üldözését, tehát nem lett volna büntethető, ha valaki kettő vagy több személlyel létesít bejegyzett élettársi kapcsolatot. A módosító javaslat nem vette figyelembe, hogy a Btk. már eleve tartalmazott kettős bejegyzett élettársi kapcsolatot tilalmazó szabályokat, és a törvényjavaslat csak pontosította volna a tilalom szövegét, ezért gyakorlati következménye a javaslat elfogadásának sem lett volna.

Országgyűlés, módosító javaslat

A módosító javaslat eltávolította volna a törvényből azt a szabályt, amely érvénytelenné nyilvánítja a házasságot, ha valamelyik félnek korábbi bejegyzett élettársi kapcsolata áll fenn. Ez lehetővé tette volna, hogy egy személynek egyszerre legyen érvényes egy bejegyzett élettársi kapcsolata és egy házassága, ezzel gyakorlatilag törvényesítette volna a bigámiát.

Országgyűlés, módosító javaslat

A törvényjavaslat szerint a bejegyzett élettárs köteles eltartani párja közös háztartásban nevelkedő gyermekét. A módosító javaslat megszüntette volna ezt a kötelezettséget, arra hivatkozva, hogy ez bátorítja az azonos nemű párok gyermekvállalását.

Országgyűlés, módosító javaslat

A törvényjavaslat Kormány által benyújtott változatában még szerepelt a bejegyzett élettársak névviselésének lehetősége. Ez a módosító javaslat a házasságtól való távolság megteremtése érdekében a partner neve felvételének lehetőségét törölte a törvényből.

Országgyűlés, módosító javaslat

Ez a módosító javaslat alapjaiban gyengítette volna meg a bejegyzett élettársi kapcsolat intézményét: a bejegyzett élettársak vagyoni viszonyaira nem a házasságra, hanem az élettársi kapcsolatra vonatkozó szabályokat rendelte volna alkalmazni, és kiiktatta volna az ún. utaló szabályt, ami alapján a házastársakat megillető jogok és kötelezettségek a bejegyzett élettársakra is vonatkoznak. A módosító javaslat elfogadása esetén egy olyan törvény került volna elfogadásra, ami ugyan lehetővé tette volna bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését, de ez az élettársi kapcsolathoz képest semmilyen plusz jogosultsággal nem járt volna.

Szavazások

Bejegyzett élettársi kapcsolat (2009) Nem
Közösség tagja elleni erőszak 2008) módosító: szexuális irányultság és nemi identitás nevesítése Nem
Btk. módosító (2008): bejegyzett élettárs nem hozzátartozó Igen
Közösség tagja elleni erőszak 2008) módosító: hivatkozás az egyenlő bánásmód törvényre Tart.
Btk. módosító (2008): kettős bejegyzett élettársi kapcsolat nem büntethető Igen
Ptk. gyűlöletbeszéd (2008) Nem
Közösség tagja elleni erőszak (2008) Nem
Btk. módosító (2008): bejegyzett élettársi kapcsolat átvezetése Nem
Bejegyzett élettársi kapcsolat (2007) módosító: névviselés lehetőségének megszüntetése Nem
Bejegyzett élettársi kapcsolat (2007) módosító: átnevezés Jelen, nem szav.
Bejegyzett élettársi kapcsolat (2007) módosító: utalószabály törlése Jelen, nem szav.
Bejegyzett élettársi kapcsolat (2007) módosító: névviselés lehetőségének eltörlése Jelen, nem szav.
Bejegyzett élettársi kapcsolat (2007) módosító: névviselés lehetőségének eltörlése Jelen, nem szav.
Bejegyzett élettársi kapcsolat (2007) Nem
Ptk. gyűlöletbeszéd (2007) Nem
Menekültügyi törvény (2007): szexuális irányultság nevesítése Igen
Nemi helyreállító beavatkozások finanszírozása (2006) módosító: részleges finanszírozás Nem
Bevándorlás élettársak (2011) Igen
Nemi helyreállító beavatkozások finanszírozása (2006) módosító: teljes finanszírozás Jelen, nem szav.
Nemi helyreállító beavatkozások finanszírozása (2006): finanszírozás megszüntetése Nem

Idézetek

2013.10.30 a bajai választási visszaéléseket kifigurázó játék kapcsán

A kereszténydemokrata Lukács Tamás szerint tömény rasszizmus, hogy kizárólag romák szerepelnek a bajai videón. Lukács a Hír24-nek azt mondta, ha melegekről lenne szó, akkor is felháborítónak tartaná a megbélyegzést.

2006.03.01 a Na végre! magazin körkérdésére válaszolva

Természetesen készen állunk bármilyen kérdés megvitatására és megválaszolására, amely az ország dolgát előbbre viszi