Hargitai János

1958. április 24-én született Mohácson. Nős. Egy gyermek édesapja. Középiskolai tanulmányait Mohácson, a Marek József Mezőgazdasági Szakközépiskolában végezte. 1976-ban mezőgazdasági gépész szakérettségit tett. 1979-ben a Kaposvári Tanítóképző Főiskolán tanítói diplomát szerzett. 1984-ben a pécsi JPTE Tanárképző Főiskolai Karán elvégezte a történelem szakot. A JPTE jogi karán 1991-ben avatták jogi doktorrá, majd Európa jogi szakjogász diplomát szerzett. A Baranya megyei közgyűlés elnöke, a mohácsi választókörzet (Baranya 5.vk.), negyedszer újraválasztott egyéni képviselője.

Alapító tagja a Baranya Megyei Faluszövetségnek (1989), a Községi Önkormányzatok Országos Szövetségének (1990) és a Mohács Térségi Tanácsnak.
Az 1985-ös tanácsi választásokon Nagynyárád község tanácselnökévé választották.

1990-1994-ig Nagynyárád község polgármestere. 1990 óta a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének tagja, 1994-től a Kereszténydemokrata Néppárt jelöltjeként, alelnöke. 1994 és 1998 között részt vett az Alpok-Adria Munkaközösség munkájában. Belépett az 1997-ben alapított Magyar Kereszténydemokrata Szövetségbe.

Az 1998-as és a 2002-es 2006-os országgyűlési választásokon, Mohácson (Baranya 5. vk.) egyéni mandátumot szerzett; tagja a Költségvetési és pénzügyi állandó bizottságnak, valamint az Emberi jogi, kisebbségi, és vallásügyi bizottságnak. A 2002. évi önkormányzati választásokon Nagynyárád polgármesterévé, és a Baranya megyei közgyűlés tagjává választották. 2003 őszétől – a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség – szervezeti átalakításától a mohácsi választókerület, s a falusi tagozat elnöke.

2006-tól a Baranya megyei közgyűlés elnöke. 2010-ben a választások első fordulójában elsöprő erejű győzelemmel – a leadott szavazatok 63,98 százalékával – szerzett mandátumot. Jelenleg a Költségvetési bizottság alelnöke.

Pozíciók
Jelöltség
Párt: FIDESZ-KDNP
Listapozíció: 46
Választókerület: Baranya megye 3. vk

Indítványok

Országgyűlés, módosító javaslat

A módosító javaslat törölte a Ptk-ból a bejegyzett élettársakra és élettársakra vonatkozó rendelkezéseket.

Szavazások

Bejegyzett élettársi kapcsolat (2009) módosító: külföldi állampolgárok Nem
Bejegyzett élettársi kapcsolat (2009) módosító: kettős bejegyzett élettársi kapcsolat Igen
Bejegyzett élettársi kapcsolat (2009) módosító: házasság érvénytelensége Igen
Bejegyzett élettársi kapcsolat (2009) módosító: gyermektartás eltörlése Igen
Bejegyzett élettársi kapcsolat (2009) módosító: névviselés lehetővé tétele Nem
Bejegyzett élettársi kapcsolat (2009) Nem
Közösség tagja elleni erőszak 2008) módosító: szexuális irányultság és nemi identitás nevesítése Igen
Közösség tagja elleni erőszak 2008) módosító: hivatkozás az egyenlő bánásmód törvényre Tart.
Btk. módosító (2008): bejegyzett élettárs nem hozzátartozó Igen
Btk. módosító (2008): kettős bejegyzett élettársi kapcsolat nem büntethető Igen
Közösség tagja elleni erőszak (2008) Nem
Btk. módosító (2008): bejegyzett élettársi kapcsolat átvezetése Nem
Ptk. gyűlöletbeszéd (2008) Nem
Bejegyzett élettársi kapcsolat (2007) módosító: névviselés lehetőségének megszüntetése Nem
Bejegyzett élettársi kapcsolat (2007) módosító: átnevezés Igen
Bejegyzett élettársi kapcsolat (2007) módosító: utalószabály törlése Igen
Bejegyzett élettársi kapcsolat (2007) módosító: névviselés lehetőségének eltörlése Igen
Bejegyzett élettársi kapcsolat (2007) módosító: névviselés lehetőségének eltörlése Igen
Bejegyzett élettársi kapcsolat (2007) Nem
Ptk. gyűlöletbeszéd (2007) Nem
Menekültügyi törvény (2007): szexuális irányultság nevesítése Igen
Nemi helyreállító beavatkozások finanszírozása (2006) módosító: részleges finanszírozás Nem
Bevándorlás élettársak (2011) Igen
Nemi helyreállító beavatkozások finanszírozása (2006) módosító: teljes finanszírozás Nem
Nemi helyreállító beavatkozások finanszírozása (2006): finanszírozás megszüntetése Nem
Mesterséges megtermékenyítés (2005) módosító: külföldi egyedülálló nők Nem
Mesterséges megtermékenyítés (2005) módosító: egyedülálló nők Nem
Mesterséges megtermékenyítés (2005) módosító: egyedülálló nők Nem
Mesterséges megtermékenyítés (2005) Nem
HIV+ külföldiek bevándorlása (2005) Igen
Egyenlő bánásmód (2003) módosító: szexuális irányultság és nemi identitás törlése Tart.
Egyenlő bánásmód (2003) módosító: egyházi autonómia Tart.
Egyenlő bánásmód (2003) Nem
Örökbefogadás korlátozása (2001) Igen