gyűlölet-bűncselekmény

Áldozatvédelmi irányelv (2013)

Indítvány
Európai Parlament
jelentés

2001-ben az Európai Tanács már elfogadott egy kerethatározatat a bűncselekmények áldozatainak jogairól, a jelen irányelv ezt fejleszti tovább. Az irányelv bevezeti a specifikus védelmi szükségleteikkel rendelkező áldozatok fogalmát, amelybe mind a gyűlölet-bűncselekmények áldozatai, mind pedig általában a személyes körülményeik (így pl. szexuális irányultságuk vagy nemi identitásuk) miatt sérülékenyebb csoportok beletartoznak.

A homofóbia elleni küzdelem Európában (2012)

Indítvány
Európai Parlament
állásfoglalás

Az állásfoglalás egyaránt foglalkozik az LMBT emberek Európai Unión belüli és azon kívüli európai LMBT emberek szerepével. Az EU kapcsán többek között a rasszizmus és az idegengyűlölet elleni küzdelemről szóló keretirányelv homofób és transzfób gyűlölet-bűncselekményekre való kiterjesztésére, valamint a szexuális irányultságon vagy a nemi identitáson alapuló megkülönböztetés elleni ütemterv elfogadására tesz javaslatot.

Miért néz félre a rendőrség?

Indítvány
Országgyűlés
kérdés/interpelláció

A Budapest Pride-ot követő, három személy terhére elkövetett homofób és rasszisa támadás kapcsán tanúsított rendőri mulasztásokról kérdezte az LMP-s képviselő a belügyminisztert. A belügyiminiszter válaszában megállapítja, hogy a rendőrség a rendezvényt a szükséges eszközökkel biztosítota, megakadályozta a támadás folytatását és jelenleg nyomozást folytat az elkövetők beazonosítására.

Új Büntető Törvénykönyv (2012)

Indítvány
Országgyűlés
törvényjavaslat

Az 1978-ban elfogadott, azóta többször módosított Büntető Törvénykönyv helyett a parlament új kódexet fogadott el. A kódex fontos újítása, hogy a szexuális irányultság és nemi identitás szerinti gyűlöletbeszéd és gyűlölet-bűncselekmény  ellen is nevesítve felléps. A közösség elleni uszítás, ill. közösség tagja elleni erőszak tényállása korábban is alkalmas volt a homofób és transzfób gyűlölet-bűncselekmények ellen fellépésre, mivel tartalmazta a "lakosság egyes csoportjai" fordulatot, az új Btk. azonban nevesített védemet ad a szexuális irányultságnak és nemi identitásnak. Az új Btk.

Mit követtek el a melegek?

Indítvány
Országgyűlés
kérdés/interpelláció

A Harminckettesek terénél baseball-ütővel elkövetett homofób fenyegetés kapcsán tapasztalt rendőri tétlenség, illetve a közerkölcs megsértését állító rendőri megjegyzések kapcsán kérdeze a minisztert a DK-s képivselő. A miniszter szerint az alapügyben a büntetőeljárás folyamatban van, feljelentéskiegészítés elrendelésére került sor, ugyanakkor a rendőrök homofób megjegyzéseit semmi nem támasztotta alá. 

Az EMMI-Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság közleménye

Idézet
2013.07.07

Megdöbbenéssel értesültünk arról, hogy Derdák Tibort, Orsós Jánost és társukat tegnap a Budapest Pride felvonulás után ismeretlenek bántalmaztak. Minden olyan esetet mélységesen elítélünk, amikor egy demonstráció résztvevőit bántalmazzák, függetlenül attól, hogy a megmozdulással egyet értünk-e vagy sem. Bízunk benne, hogy a rendőrség mindent megtesz a tettesek kézre kerítéséért.

 

Charta felhívás

Idézet
2009.05.09

Magyarországon ma ismét félnek az emberek, hogy származásuk, bőrük színe, gondolkodásuk vagy vágyuk természete miatt megbélyegzésnek, fizikai fenyegetésnek lehetnek kitéve. És félelmük nem alaptalan. Ma újra embereket ölnek meg pusztán a származásuk miatt. Ez tűrhetetlen! Emeljük fel szavunkat a kirekesztés és a gyűlöletkeltés ellen! Mutassuk meg, hogy Magyarország a demokratikusan gondolkodó, az emberi jogokat tiszteletben tartó többség országa.

Az LMBT felvonulásról

Idézet
2009.03.10

Egészen elképesztő volt, pogromszerű jeleneteket láthattunk a magyar főváros utcáin, ahol embereket csak és kizárólag a milyenségük miatt bántalmaztak agresszív szélsőséges csoportok. [...] [A] magyar politika nem mindegyik szereplője tette egyértelművé a viszonyát ahhoz, ami ott és akkor történt. Nagyon sajnáltam akkor, hogy Magyarország és Budapest ebben a kérdésben nem Madridhoz hasonlít, ahol egymillió ember vonul fel.

Közösség tagja elleni erőszak 2008) módosító: szexuális irányultság és nemi identitás nevesítése

Indítvány
Országgyűlés
módosító javaslat

A törvényjavaslat Kormány által benyújtott változata szerint a közösség tagja elleni erőszak új tényállásában a szexuális irányultság és nemi identitás közvetlenül nevesítve nem szerepelt, csak a „lakosság egyes csoportjai” megfogalmazás révén vonatkozott volna a szexuális kisebbségekre. A módosító javaslat faji/etnikai/vallási csoportok mellett szexuális irányultság és nemi identitás szerinti csoportokat is nevesített volna.

Közösség tagja elleni erőszak 2008) módosító: hivatkozás az egyenlő bánásmód törvényre

Indítvány
Országgyűlés
módosító javaslat

A törvényjavaslat Kormány által benyújtott változata szerint a közösség tagja elleni erőszak új tényállásában a szexuális irányultság és nemi identitás közvetlenül nevesítve nem szerepelt, csak a „lakosság egyes csoportjai” megfogalmazás révén vonatkozott volna a szexuális kisebbségekre. A módosító javaslat a „lakosság egyes csoportjai” fordulat értelmezésekor az egyenlő bánásmód törvény által felsorolt védett csoportok figyelembe vételét írta volna elő. Ezzel közvetve egyértelművé tette volna, hogy a törvény a szexuális irányultság és nemi identitás szerinti csoportokra is vonatkozik.

Oldalak

Feliratkozás RSS - gyűlölet-bűncselekmény csatornájára