Új Alkotmány alapelvek (2011)

3negatívigen

A konzervatív kormány 2010-es hatalomra kerülése után nekikezdett egy új alkotmány (Alaptörvény) kidolgozásának. Az alkotmány koncepciánális kérdéseinek kidolgozására az országgyűlés Alkotmány-előkészítő eseti bizottságot hozott létre. Mivel a kormányzó pártok nem biztosítottak garanciát az ellenzéki szempontok figyelembe vételére, a baloldali ellenzéki pártok nem vettek részt a bizottság munkájában és a szavazástól is távol maradtak. Az alapelveket tisztázó határozat szerint: "Az Alkotmány (...) kiemelt védelemben részesíti a házasságot, mint a férfi a és a nő legalapvetőbb és legtermészetesebb közösségét és az ezen alapuló családot." Az új Alaptörvénybe végül a család fogalmának a házassághoz való kötése nem került bele, ez csak egy későbbi módosítás révén vált az Alaptörvény részévé.

határozat
2010.12.20
2011.03.09
Országgyűlés
H/2057