Jogalkotás

Országgyűlés, módosító javaslat

A kormány a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben a bejegyzett élettársak családtagként történő nevesítését kezdeményezte, azonban a javaslat csak a Magyarországon vagy az EU más tagállamában létesített bejegyzett élettársi kapcsolatokat ismerte volna el. Ez a módosítást ezt a korlátozást törölte volna el.

Országgyűlés, törvényjavaslat

A kormány a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben a bejegyzett élettársak családtagként történő nevesítését kezdeményezte. Az azonos nemű bejegyzett élettársak korábban is a házastársakhoz hasonló státuszt élveztek, de nem volt egyértelmű a külföldön különnemű élettársak által létesített, illetve a Magyarországon közjegyző által nyilvántartásba vett élettársas családtagként történő elismerse. A javaslat ezt a vitát rendezte, bár csak a Magyarországon vagy az EU más tagállamában létesített bejegyzett élettársi kapcsolatokat ismerte el, a más országokban kötötteket nem.

Országgyűlés, törvényjavaslat

A konzervatív kormány 2010-es hatalomra kerülése után nekikezdett egy új alkotmány (Alaptörvény) kidolgozásának. Mivel a kormányzó pártok nem biztosítottak garanciát az ellenzéki szempontok figyelembe vételére, a baloldali ellenzéki pártok nem vettek részt a javaslat vitájában és a szavazástól is távol maradtak. Az új Alaptörvény a házasságot mint "férfi és nő között, önkéntes elhatározás alapján létrejött életközösséget" határozza meg, kizárva ezzel az azonos neműek házasságának lehetőségét. Bár az Alaptörvény diszkriminációra vonatkozó rendelkezése új védett tulajdonságokkal bővült, sem a szexuális irányultság, sem a nemi identitás szerinti hátrányos megkülönböztetés nem került nevesítésre, ezek csak az "egyéb helyzet" szerinti hátrányos megkülönböztetés tilalmába érthető bele. Az alapelvekről szóló határozattal szemben az elfogadott szöveg a család fogalmát nem köti a házassághoz (ez később került bele az Alaptörvénybe)

Országgyűlés, határozat

A konzervatív kormány 2010-es hatalomra kerülése után nekikezdett egy új alkotmány (Alaptörvény) kidolgozásának. Az alkotmány koncepciánális kérdéseinek kidolgozására az országgyűlés Alkotmány-előkészítő eseti bizottságot hozott létre. Mivel a kormányzó pártok nem biztosítottak garanciát az ellenzéki szempontok figyelembe vételére, a baloldali ellenzéki pártok nem vettek részt a bizottság munkájában és a szavazástól is távol maradtak. Az alapelveket tisztázó határozat szerint: "Az Alkotmány (...) kiemelt védelemben részesíti a házasságot, mint a férfi a és a nő legalapvetőbb és legtermészetesebb közösségét és az ezen alapuló családot." Az új Alaptörvénybe végül a család fogalmának a házassághoz való kötése nem került bele, ez csak egy későbbi módosítás révén vált az Alaptörvény részévé.

Országgyűlés, törvényjavaslat

A 2010-ben elfogadott új médiatörvény a korábban hatályos törvényhez hasonlóan lehetővé teszi a gyűlöletkeltő tartalmakkal szemben való fellépést, újdonságként nevesíti a szexuális irányultságon alapuló hátrányos megkülönböztetést támogató reklámok tilalmát, ugyanakkor előírja, hogy a közszolgálati médiaszolgáltatás célja a házasság intézményének és a család értékének tiszteletben tartása, amely a kirekesztő családfogalom miatt alkalmas lehett az azonos neműek közötti kapcsolatokat semleges vagy pozitív színben feltüntető médiaszolgáltatókkal szembeni fellépésre.

önkormányzat, rendelet

A Főváros 2010-ben eflogadott települési esélyegyenlőségi programja "elítél mindennemű diszkriminációt", és bár nem kezeli keiemlt célcsoportként az LMBT embereket több példa és intézkedés is szerepel e csoporthoz kötődően: "a Főváros (...) a kulturális sokszínűség jegyében védi a helyi kulturális- és gender-szubkultúrákat, mivel azok idegenforgalmi jelentőséggel is bírnak (pl.: Sziget Fesztivál, Zsidó Nyári Fesztivál, Pride Fesztivál, LIFT stb.)", ill. "a Főváros portálján listát tesz közé a melegbarát szórakozóhelyekről és idegenforgalmi szálláslehetőségekről".

 

Országgyűlés, kérdés/interpelláció

A felvonulás biztosításának költségei, az ellentüntetőkkel szembeni rendőri fellépés és a 2012-re tervezett Eurogames kapcsán kérdezte a belügyminisztert a jobbikos képviselő. Válaszában a miniszter közölte, hogy a felvonulás jogszerűen bejelentett volt, muszáj volt biztosítani, a Eurogames kapcsán pedig a minisztériumnak semmilyen kompetenciája sincs.

Országgyűlés, módosító javaslat

Ez a módosító javaslat az örökbefogadás teljes megnyitását javasló SZDSZ-es és az óvatosabb MSZP-s képviselők közötti kompromisszum eredménye volt, amely a bejegyzett élettársaknak ugyan nem, de az élettársaknak (nemtől függetlenül) lehetővé tette volna a partner gyermekének örökbefogadását. A javaslat tehát lehetővé tette volna, hogy egy gyermeknek két azonos nemű szülője legyen, de csak azon az áron, hogy a bejegyzett élettársi kapcsolatban élő szülők előbb elválnak.

Országgyűlés, módosító javaslat

Ez a módosító javaslat törölte volna a bejegyzett élettársi kapcsolat szabályai közül az örökbefogadásra vonatkozó kivételt, így a házastársakkal azonos jogokat biztosított volna az örökbefogadás terén a bejegyzett élettársaknak. A javaslat már a bizottságban sem kapta meg a megfelelő támogatást, így a Parlament nem is szavazott róla.

Országgyűlés,

A KDNP-s képviselők a törvényjavaslat köztársasági elnök általi visszaküldése után is megpróbálkoztak a bejegyzett élettársi kapcsolat Ptk-ból való törlésével.

Oldalak