házasság

A házassághoz két igen kell és két nem

Idézet
2011.06.18

A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) ifjúsági szervezete továbbra is értelmetlennek és a célkitűzéseit tekintve zavarosnak tartja a homoszexuálisok felvonulását, véleményük szerint a házassághoz két igen kell és két nem. Stágel Bence, az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség elnöke (…) az MTI-nek azt mondta (…): "jogos kritikával kell illetni minden olyan törekvést, ami az egy férfi és egy nő kapcsolatán alapuló házasság intézményét bontaná meg, máskülönben még eljöhet az az idő is, amikor valaki a macskájával, a cégével vagy esetleg több személlyel kíván házasságot kötni".

Visszavonják az új Ptk-t?

Idézet
2010.04.22

Harrach Péter, a parlament kereszténydemokrata alelnöke azt mondta: valóban szeretnék megvédeni és megerősíteni a házasság és a család intézményét, de nem akarják a társadalomra erőltetni a kereszténydemokrata modellt. A melegeket érintő, bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló kérdésre a politikus kifejtette: "értelmezésünk szerint a házasság definíciója egy férfi és egy nő tartós kizárólagos kapcsolata". Hozzátette, hogy az egyneműek együttélését nyilván szabályozni kell, de nem a házasság intézményével összefüggésben.

Molnár Oszkár Edelény polgármestere, a Fidesz országgyűlési képviselője a melegekről

Idézet
2009.09.06

Meg fogják tudni, hogy ha Csóti Józsi mellé kerülnek a börtönben (...)  az olyan emberek, mint a Szetey úr, aki ugye most már Spanyolhonban dolgozik, aki valami államtitkár volt itt, aki a buziknak, bocsánat a melegeknek az ügyét intézte, akkor majd meg fogja tudni, hogyha bekerül oda, hogy a hogy is mondják ezt, a melegek, ja, igen, melegek, mi az, hogy az egyneműek egymással házasságot kötnek.

A házasság fogalma Donáth László szerint

Idézet
2009.03.10

Vagy azt mondom, hogy minden a házasság jogintézménye alá tartozik, és ez az, amit véd a magyar állam törvényhozása, alkotmánya, egész jogrendje, és [...] beletartozhat az én elgondolásom szerint adott esetben két azonos nemű ember közössége, szövetsége, gyermekkel vagy gyermek nélkül akár. [...] [N]e azt keressük, hogy miképpen lehetne korlátozni a másik ember szabadságát, élni akarását és képességét, hanem sokkal inkább, hogy hogyan élje úgy a másik ember a szabadságát, hogy a miénket is tiszteletben tartsa.

A bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló törvény ünneplése

Idézet
2009.04.21

Az azonos nemű párok szabadon házasodhatnak a liberális fellegvár Hollandiában, a szomszédos Belgiumban [... és a] világ számos pontján a regisztrált élettársi kapcsolat létezik. [...] [H]amarosan Magyarországon is létezik ez a forma. Ezt szeretném egyrészt üdvözölni a liberális párt nevében, másrészt pedig elmondani azt, hogy meggyőződésünk, hogy mind a polgárjogi, mind az élet minden egyes apró területére kiterjedő emancipáció, jogi és társadalmi emancipáció, az elfogadás folyamata nem állhat meg, erre tart a fejlett világ, erre tart a világ boldogabbik része.

Dragon Pál a családjogról és az anyakönyvezetőkről

Idézet
2009.03.10

Mindenekelőtt vitattuk, és ma is vitatjuk, hogy az élettársi kapcsolatot családjogi intézménnyé kell tenni. Az élettársi kapcsolat elsődlegesen magánjogi jogintézmény. Emiatt is erősen kétséges, hogy a bejegyzett élettársi kapcsolat esetében szükség van-e anyakönyv-vezetői eljárásra. Ezzel a javaslat túlzottan is a házasság alaki és formai kellékeire szabja az élettársi kapcsolat keletkeztetését.

Mátrai Márta a gyermekek erkölcsi fejlődéséről

Idézet
2009.03.10

Eddig meg sem próbáltuk átgondolni, végigkövetni a kormány korszakalkotó javaslatainak a következményeit, de most, miután külön törvényben kívánják rendezni mint az ország számára szerintük egyik legfontosabb kérdést, igenis foglalkozni kell azzal, hogy milyen hatást fog e törvényjavaslat gyakorolni a gyermekekre, a gyermekek testi, szellemi, erkölcsi fejlődésére egyaránt. Feltehetjük a kérdést: ki védi meg a gyermekeket?

Salamon László a politikai prioritásokról

Idézet
2009.03.10

Természetesen tudjuk, hogy az azonos neműek párkapcsolata létező valóság. Az sem lehet kérdéses, hogy a jog - bármit is gondoljunk ezekről a viszonyokról - nem teheti meg, hogy nem vesz tudomást az azonos neműek együttéléséről. Az Alkotmánybíróság közelmúltbeli döntése is ebbe az irányba mutat. Mindezek mellett az a véleményünk, hogy a mostani idők nem alkalmasak arra, hogy ilyen kérdésekben merüljünk el. Több mint aggasztó, hogy a kormány milyen prioritásokat határoz meg. Ebben a helyzetben ez egyszerűen politikai vakság.

bejegyzett élettárs, házasság

Idézet
2009.03.10

A T/8847. számú törvényjavaslatot nem támogatjuk, sőt általános vitára alkalmasnak sem tartjuk.

Répássy Róbert (félre)értelmezi az Alkotmánybíróság határozatát

Idézet
2009.03.16

Az alkotmánybíróság kimondta, hogy nem lehet azonos jogállású személy a házastárs és a bejegyzett élettárs, nem lehet azonos abban, hogy a büntető jogban, büntetőjogi szempontból a bejegyzett élettárs és a házastárs azonos megítélés alá essen. Ezért nem javaslom, hogy a házasság évszázados, mi több évezredes tilalmait megváltoztassuk a kordivat kedvéért. A bigámia az a kettős házasságkötés büntetése, maradjon továbbra is a kettős házasságkötések büntetése, ne emeljük büntetőjogi szempontból azonos szintre a bejegyzett élettársakat és a házastársakat.

Oldalak

Feliratkozás RSS - házasság csatornájára