élettárs

Élettársi kapcsolat azonos neműek között (1996)

Indítvány
Országgyűlés
törvényjavaslat

A törvény elfogadását megelőzően a Polgári Törvénykönyv csak különnemű párok esetén ismerte el az élettársi kapcsolatot. A melegszervezetek által 1993-ban benyújtott beadvány nyomán az Alkotmánybíróság ezt a szabályt alkotmányellenesnek minősítette. Erre válaszul fogadta el az Országgyűlés az élettársi kapcsolat új definícióját, amely már nem tartalmazta az élettársak nemére vonatkozó szűkítést.

Bejegyzett élettársi kapcsolat (2009)

Indítvány
Országgyűlés
törvényjavaslat

Ez a törvény vezette be a bejegyzett élettársi kapcsolat jogintézményét. A bejegyzett élettársi kapcsolat a házassághoz hasonló családjogi intézmény, amelyet két 18 év feletti azonos nemű személy anyakönyvvezető előtt köthet. A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének, érvényességének és felbontásának alapvető szabályai megegyeznek a házasságéval. A bejegyzett élettársakat néhány kivétellel megilletik mindazok a jogok és kötelezettségek, amik a házastársakat.

Oldalak

Feliratkozás RSS - élettárs csatornájára