diszkrimináció

Egyenlő bánásmód (2003)

Indítvány
Országgyűlés
törvényjavaslat

A törvény elfogadását megelőzően az anti-diszkriminációs szabályozás Magyarországon rendkívül szétaprózott volt. Különböző ágazati jogszabályok ugyan tartalmaztak a hátrányos megkülönböztetés tilalmát kimondó szabályokat, ám ezek egy kivételtől (egészségügyi törvény) eltekintve nem nevesítették a szexuális irányultság szerinti hátrányos megkülönböztetés tilalmát.

Alkalmas-e tanárnak homoszexuális vonzalmú ember?

Indítvány
Országgyűlés
kérdés/interpelláció

Az azonos nemáűek közötti élettársi kapcsolat és egy pornófilmek diákjával szexelő tanár lebukása kapcsán tett fel kérdést az MDF-es képveilő az oktatási miniszternek. Az államtitkár válaszában jelezte, hogy a szexális irányultság nem kizáró ok a tanári pályánál. A konkrét eset ugyanakkor őt is felháborította, de nem a homoszexualitás, hanem a tanár-diák közötti szexuális kapcsolat, illetve a tanár pornófilmben való részvétele miatt.

Jelentés az alapvető jogok helyzetéről az Európai Unióban - 2004–2008

Indítvány
Európai Parlament
jelentés

A jelentés üdvözli a horizontális egyenlő bánásmód irányelvének tervezetét, de fenntartásokat fogalmaz meg a túlzottan kiterjedt kivételek kapcsán; illetve külön fejezetet tartalmaz kifejezetten a szexuális irányultság kapcsán. E fejezet kitér többek között a vallási és politikai vezetők általi gyűlöletbeszéd problémájára, felhívja a figyelmet dekriminalizáció fontosságára, az azonos nemű párok által kötött házasságok és a bejegyzett élettársi kapcsolatok tagállamok általi kölcsönös elimserésére, és a szexuális irányultságon alapuló üldöztetés elismerésére.

Horizontális egyenlő bánásmód irányelv (2009)

Indítvány
Európai Parlament
jelentés

Az Európai  Bizottság 2008-ban egy új egyenlő bánásmódal kapcsolatos irányelv elfogadására tett javaslatot, amely nem csak a munka világában, hanem a faji irányelv által lefedett valamennyi területen (így pl. oktatás, egészségögy, javak forgalma és szolgáltatásokhoz való hozzáférés) területén is tiltaná a hátrányosmegkülönböztetést a vallás, fogyatékosság, életkor vagy szexuális irányultság alapján. Az irányelv elfogadását jelen jelentésében az Európai Parlament is támogatta.

A homofóbia Európában (2006)

Indítvány
Európai Parlament
állásfoglalás

Az állásfoglalás számos javaslatot fogalmaz meg a meleg és leszbikus emberek emberi jogainak biztosítása érdekében, így felhívja a tagállamokat többek között a gyülekezési jog biztosítására; az azonos nemű párokat érő joghátrányok felszámolására; a bejegyzett élettársi kapcsolatok kölcsönös elismerésére; homofóbia-ellenes kampányok folytatásáre; valamint felszólítja az Európai Tanácsot, hogy a homofób megnyilvánulásokra is kiterjedő módon fogadja el a fajgyűlölet és idegengyűlölet elleni küzdelemről szóló kerethatározatot; az Európai Bizottságot pedig, hogy terjesszen elő egy új irányelvet

Jelentés a megkülönböztetésmentesség és az esélyegyenlőség mindenki számára című keretstratégiáról (2006)

Indítvány
Európai Parlament
jelentés

A jelentés felszólítja az Európai Tanácsot, hogya homofóbiára is kiterjedő módon fogadja el a rasszizmus és idegengyűlölet elleni tanácsi kerethatározatot, és sürgeti a Bizottságot, hogy terjesszen elő javaslatokat az azonos nemű párok szabad mozgása és a bejegyzett élettársi kapcsolatok tagállamok közötti kölcsönös elismerése tárgyában.

A rasszista és homofób erőszak fokozódása Európában

Indítvány
Európai Parlament
állásfoglalás

A többek között az orosz és lengyel melegfelvonulások betiltása, illetve az ezekhez kapcsolódó erőszakos támadások miatt kiadott állásfoglalás felhívja a figyelmet a rasszizmus és a homofóbia elleni fellépés fontosságára, a gyülekezési jog biztosítására, és felszólítja az Európai Tanácsot, hogy a homofób megnyilvánulásokra is kiterjedő módon fogadja el a fajgyűlölet és idegengyűlölet elleni küzdelemről szóló kerethatározatot

Jelentés az esélyegyenlőségről (2008)

Indítvány
Európai Parlament
jelentés

A jelentés leszögezi, hogy a megkülönböztetésmentességre vonatkozó politikák tagállami alkalmazásának következetlensége hozzájárul a megkülönböztetést tiltó közösségi irányelvek hiányos gyakorlatba ültetéséhez, valamint megállapítja, hogy a 2000/78/EK irányelvben szereplő, a családi állapottal kapcsolatos kivételek korlátozták a szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetéssel szemben az irányelv által kínált védelmet

Oldalak

Feliratkozás RSS - diszkrimináció csatornájára