diszkrimináció

Esélyegyenlőségi program, Budapest (2010)

Indítvány
önkormányzat
rendelet

A Főváros 2010-ben eflogadott települési esélyegyenlőségi programja "elítél mindennemű diszkriminációt", és bár nem kezeli keiemlt célcsoportként az LMBT embereket több példa és intézkedés is szerepel e csoporthoz kötődően: "a Főváros (...) a kulturális sokszínűség jegyében védi a helyi kulturális- és gender-szubkultúrákat, mivel azok idegenforgalmi jelentőséggel is bírnak (pl.: Sziget Fesztivál, Zsidó Nyári Fesztivál, Pride Fesztivál, LIFT stb.)", ill. "a Főváros portálján listát tesz közé a melegbarát szórakozóhelyekről és idegenforgalmi szálláslehetőségekről".

 

Egyházak és egyenlő bánásmód (2012)

Indítvány
Európai Parlament
kérdés/interpelláció

2011-ben a magyar Parlament új törvény fogadott el az egyházak működéséről, amely széleskörű autonómiát biztosított az egyházi intézményeknek a munkavállalók kiválasztása során, amely nem volt összhangban a vonatkozó EU irányelvvel, így elvben pl. lehetővé tette volna, hogy egy egyházi iskola tanára vagy takarítója esetén a szexuális irányultságra vagy nemi identitásra alapozva ne vegyenek fel vagy rúgjanak ki valakit. 9 EP képviselő, köztük két magyar, arról kérdezte az Európai Bizottságot, hogy mennyiben tartják a magyar szabályozást összeegyeztethetőnek az irányelvvel.

Az alapvető jogok helyzete az Európai Unióban (2012)

Indítvány
Európai Parlament
jelentés

A jelentés számos emberi jogi területet ölel fel, a szexuális irányultság és nemi identitás kapcsán többek között üdvözli a házasság és a bejegyzett élettársi kapcsolat bevezetését több tagállamban; javasolja a homofób és transzfób gyűlölet-bűncselekmények elleni jogszabályok elfogadását; a szabad mozgáshoz való jog szexuális irányultság szerinti megkülönböztetés nélküli biztosítását; felszólítja a tagállamok a transznemű emberek sterilizációs kötelezettségének eltörlésére; és üdvözli a Bizottság tevékenységét a transzneműség betegségként történő kezelésének megszüntetése terén.

A homofóbia elleni küzdelem Európában (2012)

Indítvány
Európai Parlament
állásfoglalás

Az állásfoglalás egyaránt foglalkozik az LMBT emberek Európai Unión belüli és azon kívüli európai LMBT emberek szerepével. Az EU kapcsán többek között a rasszizmus és az idegengyűlölet elleni küzdelemről szóló keretirányelv homofób és transzfób gyűlölet-bűncselekményekre való kiterjesztésére, valamint a szexuális irányultságon vagy a nemi identitáson alapuló megkülönböztetés elleni ütemterv elfogadására tesz javaslatot.

Médiatörvény (2010)

Indítvány
Országgyűlés
törvényjavaslat

A 2010-ben elfogadott új médiatörvény a korábban hatályos törvényhez hasonlóan lehetővé teszi a gyűlöletkeltő tartalmakkal szemben való fellépést, újdonságként nevesíti a szexuális irányultságon alapuló hátrányos megkülönböztetést támogató reklámok tilalmát, ugyanakkor előírja, hogy a közszolgálati médiaszolgáltatás célja a házasság intézményének és a család értékének tiszteletben tartása, amely a kirekesztő családfogalom miatt alkalmas lehett az azonos neműek közötti kapcsolatokat semleges vagy pozitív színben feltüntető médiaszolgáltatókkal szembeni fellépésre.

Családformák közötti diszkrimináció tilalma (2013)

Indítvány
Országgyűlés
törvényjavaslat

MSZP-és és PM-es képviselők egyes törvényeknek a nők és férfiak közötti esélyegyenlőség megteremtését elősegítő módosításáról címmel terjesztett be törvényjavaslatot, amely többek között a különböző családformák, ill. a vérszerinti és nem vérszerinti családi kapcsolatok között diszkrimináció talalmát is kimondták volna. A törvényjavaslat még a napirendre vételről szóló döntésig sem jutott el.

Új Alaptörvény (2011)

Indítvány
Országgyűlés
törvényjavaslat

A konzervatív kormány 2010-es hatalomra kerülése után nekikezdett egy új alkotmány (Alaptörvény) kidolgozásának. Mivel a kormányzó pártok nem biztosítottak garanciát az ellenzéki szempontok figyelembe vételére, a baloldali ellenzéki pártok nem vettek részt a javaslat vitájában és a szavazástól is távol maradtak. Az új Alaptörvény a házasságot mint "férfi és nő között, önkéntes elhatározás alapján létrejött életközösséget" határozza meg, kizárva ezzel az azonos neműek házasságának lehetőségét.

Schiffer András az LMP-ről, a romák integrációjáról, Paksról

Idézet
2010.03.02

Az állampolgári egyenjogúság mindenkire kiterjed, a meleg közösség emancipációja többé-kevésbé – legalábbis a jogrendben – megtörtént. A munkahelyi diszkrimináció azonban mindennapos probléma, s ez természetesen emberi jogi kérdés. Az LMP elkötelezett valamennyi társadalmi csoport jogegyenlősége mellett, és nyitott az érintett érdekvédelmi szervezetek javaslataira. Ugyanakkor tudatosan tartózkodunk attól, hogy az úgynevezett szimbolikus kérdésekben keresztes háborút szítsunk.

Salamon László átértelmezi a diszkrimináció tilalmát

Idézet
2008.09.30

[A] most javasolt büntető törvénykönyvi szabályozás a hozzátartozók tekintetében megengedhetetlen diszkriminációt tartalmazna a bejegyzett és a nem bejegyzett élettársak között. A [...] bejegyzett élettárs [...] minden tekintetben a házastárssal azonos megítélés alá esne, míg a be nem jegyzett élettársat ez a minőségű hozzátartozói pozíció nem illetné meg. Megválaszolásra vár a kérdés, miért illesse például több jog az azonos nemű bejegyzett élettársat a különnemű, be nem jegyzett élettárshoz képest.

A bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló törvény ünneplése

Idézet
2009.04.21

Az azonos nemű párok szabadon házasodhatnak a liberális fellegvár Hollandiában, a szomszédos Belgiumban [... és a] világ számos pontján a regisztrált élettársi kapcsolat létezik. [...] [H]amarosan Magyarországon is létezik ez a forma. Ezt szeretném egyrészt üdvözölni a liberális párt nevében, másrészt pedig elmondani azt, hogy meggyőződésünk, hogy mind a polgárjogi, mind az élet minden egyes apró területére kiterjedő emancipáció, jogi és társadalmi emancipáció, az elfogadás folyamata nem állhat meg, erre tart a fejlett világ, erre tart a világ boldogabbik része.

Oldalak

Feliratkozás RSS - diszkrimináció csatornájára