család

Alaptörvény negyedik módosítása (2013): kirekesztő családfogalom

Indítvány
Országgyűlés
törvényjavaslat

Az Alkotmánybíróság 2012 decemberében hatályon kívül helyezte a családvédelmi törvény családfogalmát, mivel az alaptörvényellenesen leszükítő meghatározást tartalmazott. Erre válaszul az Országgyűlés az Alaptörvény szövegébe illesztette a kifogásolt családfogalmat, így arról az Alkotmánybíróság már nem foglalhat állást. Az új rendelkezés alapján nem minősülnek családnak az azonos nemű párok, illetve a házasságon kívül együtt élő különnemű márok.

Orbán Viktor a határozott értékrendű családokról

Idézet
2014.01.23

A család az életet és a nemzedékek útját jelenti - idézte a pápa szavait. A teremtés történetéből tudjuk, hogy az Isten tisztában volt azzal: "az embernek nem jó egyedül, ezért megalkotta a férfit és a nőt, és ezzel tulajdonképpen létre is hozta a családot". A magyar joghagyomány és alkotmányos szabályozás a teremtésnek ezt a törvényét világosan rögzíti, amikor a házasságot is, a családot is a megfelelő jogi helyeken, alkotmányban, polgári törvénykönyvben definiálja - mondta a kormányfő.

Harrach: A melegfelvonulás nem a melegekről szól

Idézet
2013.08.09

A homoszexualitás magánéleti kérdés. A melegfelvonulás viszont nem a melegekről szól, hanem a hagyományos értékek és normák elleni demonstráció. (…) A család fogalmának vitájában az egynemű párokkal kapcsolatban mi higgadtan, nyugodtan érveltünk. Ehhez képest a melegfelvonulás provokatív szándékkal jelenik meg. Arra ilyen hangnemben illik reagálni.

Niedermüller Péter – Sebián-Petrovszki László: A melegjogokról

Idézet
2013.07.25

Az azonos nemű emberek alkotta családokat ugyanolyan jogok illetik meg, mint a hagyományos családokat. Az államnak pedig nem az a feladata, hogy beleavatkozzon polgárai szexuális életébe, hogy előnybe részesítsen egyes és hátrányosan megkülönböztessen más családformákat. Az államnak az a feladata, hogy megteremtse azokat a kereteket, amelyek biztosítják polgárai teljes jogegyenlőségét.

A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) közleménye

Idézet
2013.07.18

A Kereszténydemokrata Néppárt (...) mély megdöbbenéssel vette tudomásul az Egyenlő Bánásmód Hatósága előtt megkötött egyezséget az MLSZ és a Háttértársaság a Melegekért nevű jogvédő szervezet között.  A megállapodás értelmében az eddigi hagyományos családi jegyeket és az ezzel járó kedvezményeket az azonos nemű párok is igénybe vehetik. Félreértés ne essék, nem az aggasztó, hogy többen juthatnak olcsóbban a focilelátókra, hanem azt az irányvonalat kérdőjelezzük meg, amely a hagyományos és természetes (férfi-nő) családmodellt próbálja kiszélesíteni.

Az egészséges társadalom építése a cél

Idézet
2011.12.10

(A) Harrach mellett három kereszténydemokrata képviselő, Michl József, Tarnai Richárd és Bagdy Gábor által jegyzett indítvány természetes személyek érzelmi és gazdasági közösségeként írja le a családot, amelynek alapja egy férfi és egy nő házassága vagy egyenes ági rokoni kapcsolata, illetve családba fogadó gyámsága lehet. (…) Kiemelte a paragrafust, amely kötelezi a médiaszolgáltatókat, hogy tartsák tiszteletben a házasságot és a családi értékeket.

Toroczkai László felhívása

Idézet
2011.06.18

Tudjuk, hogy »a gonosz diadalához csak annyi kell, hogy a jók tétlenek maradjanak«. Jöjjön hát mindenki, akinek még jelentenek valamit a hagyományos, normális értékek, akiknek még szent a társadalom legszilárdabb közössége, a család, amely természetszerűen egy apából, egy anyából és közös gyermekekből áll össze egy egésszé! Ezen a héten ismét Nemzetünk legalapvetőbb pilléreit támadja a sötét háttérhatalom. (…) Álljunk ellen a sátáni erőknek, mutassuk meg, hogy még itt vagyunk!

A külsőségeket elveheti a bejegyzett élettársaktól a Fidesz

Idézet
2010.05.02

Az azonos neműek élettársi kapcsolatát nem tekintjük családnak, és így nem tekintjük a családjogi jogvédelem tárgyának.

A kormány tiltaná a papás-mamás játékot az óvodában

Idézet
2010.02.10

Hoffmann Rózsa, a KDNP oktatáspolitikusa élet-és természetellenesnek nevezte a kormányrendeletet. A nemi sztereotípiák a nő és a férfi közötti különbség az alapja a családnak, az emberiség fennmaradásának. Hozzátette, kormányváltás után azonnal eltörlik a jogszabályt.

Jelentés az esélyegyenlőségről (2008)

Indítvány
Európai Parlament
jelentés

A jelentés leszögezi, hogy a megkülönböztetésmentességre vonatkozó politikák tagállami alkalmazásának következetlensége hozzájárul a megkülönböztetést tiltó közösségi irányelvek hiányos gyakorlatba ültetéséhez, valamint megállapítja, hogy a 2000/78/EK irányelvben szereplő, a családi állapottal kapcsolatos kivételek korlátozták a szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetéssel szemben az irányelv által kínált védelmet

Oldalak

Feliratkozás RSS - család csatornájára