Tabajdi Csaba

1952-ben született Kiskunfélegyházán. Nőtlen. 1974-ben Budapesten szerzett kitüntetéses közgazdász diplomát, majd 1984-ben a filozófiatudományok kandidátusi fokozatát. 1974 és 1981 között diplomataként dolgozott a Külügyminisztériumban, illetve a Moszkvai Magyar Nagykövetségen. 1983-89 között kül-, biztonság- és kisebbségpolitikai elemző, alosztályvezető, osztályvezető-helyettes az MSZMP KB Külügyi Osztályán. 1989-90-ben kisebbségekért felelős miniszterhelyettes a Minisztertanács Hivatalában. A magyarországi kisebbségi törvény első tervezete az ő irányításával született meg. 1994-98 között kisebbségekért felelős politikai államtitkár a Miniszterelnöki Hivatalban, Horn Gyula közvetlen irányítása alatt. Államtitkárként felügyelete alá tartozott a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekért és a határon túli magyarokért felelős két állami hivatal, a Határon Túli Magyarok Hivatala, és a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal. 1990-2004-ig országgyűlési képviselő, tagja az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének. 2002-2004 között a magyar delegáció vezetője, többek között az európai romák jogi helyzetéről szóló jelentés szerzője. 2003-2004-ben megfigyelő az Európai Parlamentben, 2004-től európai parlamenti képviselő, az MSZP EP delegáció vezetője. Főtagként dolgozik a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságban, az Emberi Jogi Albizottságban. 2004 óta a Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup elnöke. Az MSZP Kül- és Nemzetpolitikai Tagozatának elnöke. 2008-tól a győri Széchenyi István Egyetem címzetes egyetemi tanára.

Indítványok

Európai Parlament, kérdés/interpelláció

2011-ben a magyar Parlament új törvény fogadott el az egyházak működéséről, amely széleskörű autonómiát biztosított az egyházi intézményeknek a munkavállalók kiválasztása során, amely nem volt összhangban a vonatkozó EU irányelvvel, így elvben pl. lehetővé tette volna, hogy egy egyházi iskola tanára vagy takarítója esetén a szexuális irányultságra vagy nemi identitásra alapozva ne vegyenek fel vagy rúgjanak ki valakit. 9 EP képviselő, köztük két magyar, arról kérdezte az Európai Bizottságot, hogy mennyiben tartják a magyar szabályozást összeegyeztethetőnek az irányelvvel. A kérdés határása a Bizottság többször is kérdést intézett a magyar hatóságokhoz, amelynek eredményeként végül a magyar Parlament módosította a kifogásolt jogszabályhelyet. 

Európai Parlament, kérdés/interpelláció

A kirekesztő családfogalmat tartalmazó családvédelmi törvény elfogadását követőn 12 EP képviselő, köztük három magyar, arról kérdezte az Európai Bizottságot, hogy összeegyeztethető-e ez a családfogalom a menekültügy, a családegyesítés, a szabad mozgás és a polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés terén létező EU-s jogszabályok családtag fogalmával. A Bizottság a kérdéssel érdemben nem foglalkozott, mindössze jelezte, hogy a családjogi kérdések (így a házasság és a bejegyzett élettársi kapcsolat szabályozása is) tagállami hatáskör.

Idézetek

2007.07.09

A Fidesz politikájára jellemző folyamatos gyűlöletkeltés, a szélsőséges megnyilvánulásoktól való elhatárolódás hiánya okán nagymértékben ők is felelősek, hogy felbátorodtak a radikálisok, akik most éppen a melegellenes indulatokat vették elő

2004.07.01

Badarság, hogy a szexuális kisebbségek sértik a többség érdekeit, és az is balítélet, hogy a normától való különbözés kötelező normává válhat. Ez a balítélet vastagon benne van a politikai elitben és a közbeszédben is - Tabajdi Csaba, az MSZP európai parlamenti képviselője a IX. Meleg és Leszbikus Fesztivált megnyitóján a Művész Moziban, 2004.07.1-jén. Azt kívánom, hogy szabadon tudják vállalni életmódjukat, identitásukat, orientációjukat