Szászfalvi László

1961. január 11-én születtem Makón. Feleségem református segédlelkész. Három gyermekünk született: Bence, Boglárka és Lenke. 1979-ben a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában érettségiztem. 1986-ban a Budapesti Református Teológiai Akadémián végeztem. A teológia elvégzése után Somogy megyében, Csurgón nyílt lehetőségem arra, hogy református lelkészi szolgálatot végezzek az ottani gyülekezet körében.

Az 1998-as országgyűlési választásokon MDF-Fidesz közös jelöltként szereztem mandátumot a Somogy 5. számú választókerületben. 1998-2002-ben frakcióvezető-helyettes voltam, illetve az Önkormányzati bizottság és a Társadalmi szervezetek bizottságának tagja. 2002. áprilisban megvédtem egyéni mandátumomat választókerületemben. Ebben a ciklusban az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságának elnökeként tevékenykedtem. 2003. január 17-én a Keresztény Demokrata Fórum elnökévé választottak. 2006 májusában Fidesz-KDNP közös jelöltjeként ismét megvédtem egyéni mandátumomat választókerületben. 2006. május 30-tól a KDNP frakciójának tagjaként az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának alelnökeként segítem a bizottság munkáját.

2010. április 11-én a választások első fordulójában 60,89%-os eredménnyel, negyedik alkalommal szereztem képviselői mandátumot Somogy megye 5. számú választókörzetében. 2010-2012 között a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium államtitkára voltam; feladatom az egyházügyi, nemzetiségi és civil kapcsolatokért való felelősségvállalás volt. 2012-től miniszteri biztos voltam. Jelenleg a Nemzeti összetartozás bizottssága alelnöke vagyok.

Pozíciók
Jelöltség
Párt: FIDESZ-KDNP
Listapozíció: 134
Választókerület: Somogy megye 2. vk

Indítványok

Országgyűlés, módosító javaslat

A módosító javaslat törölte a Ptk-ból a bejegyzett élettársakra és élettársakra vonatkozó rendelkezéseket.

Országgyűlés, módosító javaslat

Ez a módosító javaslat az egyházi szervezeteket kivonta volna az egyenlő bánásmód követelménye alól. Ez alapján például egy egyházi fenntartású egyetem bölcsészkara megtagadhatta volna egy roma vagy meleg hallgató felvételét.

Országgyűlés, módosító javaslat

Ez a módosító javaslat törölte volna a védett tulajdonságok listájáról a szexuális irányultságot és a nemi identitást, teljes egészében kivonva ezzel a szexuális kisebbségeket a törvény nyújtotta védelem alól.

Szavazások

Bejegyzett élettársi kapcsolat (2009) módosító: külföldi állampolgárok Nem
Bejegyzett élettársi kapcsolat (2009) módosító: névviselés lehetővé tétele Nem
Bejegyzett élettársi kapcsolat (2009) módosító: kettős bejegyzett élettársi kapcsolat Igen
Bejegyzett élettársi kapcsolat (2009) módosító: házasság érvénytelensége Igen
Bejegyzett élettársi kapcsolat (2009) módosító: gyermektartás eltörlése Igen
Bejegyzett élettársi kapcsolat (2009) Nem
Közösség tagja elleni erőszak 2008) módosító: szexuális irányultság és nemi identitás nevesítése Nem
Btk. módosító (2008): kettős bejegyzett élettársi kapcsolat nem büntethető Igen
Közösség tagja elleni erőszak 2008) módosító: hivatkozás az egyenlő bánásmód törvényre Tart.
Btk. módosító (2008): bejegyzett élettárs nem hozzátartozó Igen
Ptk. gyűlöletbeszéd (2008) Nem
Közösség tagja elleni erőszak (2008) Nem
Btk. módosító (2008): bejegyzett élettársi kapcsolat átvezetése Nem
Bejegyzett élettársi kapcsolat (2007) módosító: névviselés lehetőségének megszüntetése Nem
Bejegyzett élettársi kapcsolat (2007) módosító: átnevezés Igen
Bejegyzett élettársi kapcsolat (2007) módosító: utalószabály törlése Igen
Bejegyzett élettársi kapcsolat (2007) módosító: névviselés lehetőségének eltörlése Jelen, nem szav.
Bejegyzett élettársi kapcsolat (2007) módosító: névviselés lehetőségének eltörlése Jelen, nem szav.
Bejegyzett élettársi kapcsolat (2007) Nem
Menekültügyi törvény (2007): szexuális irányultság nevesítése Igen
Nemi helyreállító beavatkozások finanszírozása (2006) módosító: részleges finanszírozás Nem
Bevándorlás élettársak (2011) Igen
Nemi helyreállító beavatkozások finanszírozása (2006) módosító: teljes finanszírozás Nem
Nemi helyreállító beavatkozások finanszírozása (2006): finanszírozás megszüntetése Nem
Mesterséges megtermékenyítés (2005) módosító: külföldi egyedülálló nők Nem
Mesterséges megtermékenyítés (2005) módosító: egyedülálló nők Nem
Mesterséges megtermékenyítés (2005) módosító: egyedülálló nők Nem
Mesterséges megtermékenyítés (2005) Nem
HIV+ külföldiek bevándorlása (2005) Jelen, nem szav.
Egyenlő bánásmód (2003) módosító: szexuális irányultság és nemi identitás törlése Igen
Egyenlő bánásmód (2003) módosító: egyházi autonómia Igen
Egyenlő bánásmód (2003) Nem
Örökbefogadás korlátozása (2001) Igen

Idézetek

2008.09.30 A büntetőeljárási törvényeknek a bejegyzett élettársi kapcsolat miatt szükséges módosításának parlamenti vitája

Az a törvényalkotási folyamat, amelyet a szocialista kormány a bejegyzett élettársi kapcsolatra vonatkozó törvényjavaslattal indított meg, [...] az egyébként is nehéz helyzetben lévő és sok-sok kihívással szembesülő család intézményének további relativizálódásához vezetne. Ezt a törvénymódosítási folyamatot egyértelműen család- és társadalomellenesnek tartjuk.