Rubovszky György

1944. február 1-én született. 1962-ben érettségizett a budapesti Eötvös József Gimnáziumban. Esti tagozaton tanult az Eötvös Loránd Tudományegyetem Jogtudományi Karán, 1970-ben diplomázott.

1970-ben ügyvédjelölt lett, majd az 1972-es szakvizsga után a 14. számú Ügyvédi Munkaközösségben dolgozott ügyvédként. 1977 és 1991 között a munkaközösség vezetője. 1991-ben egyéni ügyvéd lett. 1968-ban a Magyar Jogász Szövetség, 1988-ban a Független Jogász Fórum tagja lett.

1989-ben lépett be a KDNP-be, a II. kerületi szervezet alelnökévé választották. 1990 és 1994 között a Fővárosi Közgyűlés tagja volt. 1991 és 1992 között a párt budapesti koordinációs szervezetének elnöke volt, majd 1994-ig a KDNP országos ügyvezető titkáraként dolgozott.

Az 1994-es országgyűlési választáson pártja országos listájáról bekerült az Országgyűlésbe. 1995 és 1997 között a KDNP-frakció helyettes vezetője volt. 1997-ben több párttársával együtt kizárták a pártból és a frakcióból. Rövid független képviselői munka után belépett a Fidesz-frakcióba, 1998-ban a pártba is. Az 1998-as országgyűlési választáson a Fidesz budapesti területi listájáról jutott be az Országgyűlésbe. Az alkotmány- és igazságügyi bizottság alelnöke volt a ciklusban. 1999-től 2002-ig az Országos Igazságszolgáltatási Tanács tagja, valamint 2000 és 2003 között a Fidesz országos választmányának alelnöke volt. 2002-ben nem jutott be az Országgyűlésbe, de 2003-ban Varga László halála miatt megüresedett mandátum helyére behívták.

2006-ban a Fidesz és az újjáalakult KDNP közös országos listájáról került be, a KDNP-frakció helyettes vezetőjévé választották. A KDNP pártügyésze. A 2010-es országgyűlési választásokon a Somogy megyei területi listáról jutott be. A mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottság elnöke lett. 2014-től az Igazságügyi bizottság elnöke, valamint a Törvényalkotási bizottság tagja.

Nős, felesége ügyvéd. Két gyermekük született. Húga, Rubovszky Éva, a Nemzetek Háza elnöke, sógora Jankovics Marcell.

Pozíciók
Jelöltség
Párt: FIDESZ-KDNP
Listapozíció: 47

Indítványok

Országgyűlés, módosító javaslat

A módosító javaslat törölte a Ptk-ból a bejegyzett élettársakra és élettársakra vonatkozó rendelkezéseket.

Országgyűlés,

A KDNP-s képviselők a törvényjavaslat köztársasági elnök általi visszaküldése után is megpróbálkoztak a bejegyzett élettársi kapcsolat Ptk-ból való törlésével.

Országgyűlés, módosító javaslat

A módosító javaslat célja szerint megszüntette volna a kettős bejegyzett élettársi kapcsolat büntetőjogi üldözését, tehát nem lett volna büntethető, ha valaki kettő vagy több személlyel létesít bejegyzett élettársi kapcsolatot. A módosító javaslat nem vette figyelembe, hogy a Btk. már eleve tartalmazott kettős bejegyzett élettársi kapcsolatot tilalmazó szabályokat, és a törvényjavaslat csak pontosította volna a tilalom szövegét, ezért gyakorlati következménye a javaslat elfogadásának sem lett volna.

Országgyűlés, módosító javaslat

A módosító javaslat eltávolította volna a törvényből azt a szabályt, amely érvénytelenné nyilvánítja a házasságot, ha valamelyik félnek korábbi bejegyzett élettársi kapcsolata áll fenn. Ez lehetővé tette volna, hogy egy személynek egyszerre legyen érvényes egy bejegyzett élettársi kapcsolata és egy házassága, ezzel gyakorlatilag törvényesítette volna a bigámiát.

Országgyűlés, módosító javaslat

A törvényjavaslat szerint a bejegyzett élettárs köteles eltartani párja közös háztartásban nevelkedő gyermekét. A módosító javaslat megszüntette volna ezt a kötelezettséget, arra hivatkozva, hogy ez bátorítja az azonos nemű párok gyermekvállalását.

Országgyűlés, módosító javaslat

A módosító javaslat eltörölte volna az élettársak korlátozott öröklése jogát, amely végrendelkezés nélkül is biztosította volna a közösen lakott lakásra és közösen használt tárgyakra vonatkozó öröklést.

Országgyűlés, módosító javaslat

Ez a módosító javaslat törölte volna a Ptk-ból a bejegyezett élettársakra vonatkozó rendelkezéseket arra hivatkozva, hogy az elfogadott törvényt az Alkotmánybíróság előtt megtámadták, és az eljárás még folyamatban van.

Szavazások

Bejegyzett élettársi kapcsolat (2009) módosító: külföldi állampolgárok Nem
Bejegyzett élettársi kapcsolat (2009) módosító: névviselés lehetővé tétele Nem
Bejegyzett élettársi kapcsolat (2009) módosító: kettős bejegyzett élettársi kapcsolat Igen
Bejegyzett élettársi kapcsolat (2009) módosító: házasság érvénytelensége Igen
Bejegyzett élettársi kapcsolat (2009) módosító: gyermektartás eltörlése Igen
Bejegyzett élettársi kapcsolat (2009) Nem
Közösség tagja elleni erőszak 2008) módosító: szexuális irányultság és nemi identitás nevesítése Nem
Közösség tagja elleni erőszak 2008) módosító: hivatkozás az egyenlő bánásmód törvényre Tart.
Btk. módosító (2008): bejegyzett élettárs nem hozzátartozó Igen
Btk. módosító (2008): kettős bejegyzett élettársi kapcsolat nem büntethető Igen
Ptk. gyűlöletbeszéd (2008) Nem
Közösség tagja elleni erőszak (2008) Nem
Btk. módosító (2008): bejegyzett élettársi kapcsolat átvezetése Nem
Bejegyzett élettársi kapcsolat (2007) módosító: átnevezés Igen
Bejegyzett élettársi kapcsolat (2007) módosító: utalószabály törlése Igen
Bejegyzett élettársi kapcsolat (2007) módosító: névviselés lehetőségének eltörlése Igen
Bejegyzett élettársi kapcsolat (2007) módosító: névviselés lehetőségének eltörlése Igen
Ptk. gyűlöletbeszéd (2007) Nem
Menekültügyi törvény (2007): szexuális irányultság nevesítése Igen
Nemi helyreállító beavatkozások finanszírozása (2006) módosító: részleges finanszírozás Nem
Bevándorlás élettársak (2011) Igen
Nemi helyreállító beavatkozások finanszírozása (2006) módosító: teljes finanszírozás Nem
Nemi helyreállító beavatkozások finanszírozása (2006): finanszírozás megszüntetése Nem
Mesterséges megtermékenyítés (2005) módosító: külföldi egyedülálló nők Nem
Mesterséges megtermékenyítés (2005) módosító: egyedülálló nők Jelen, nem szav.
Mesterséges megtermékenyítés (2005) módosító: egyedülálló nők Jelen, nem szav.
Mesterséges megtermékenyítés (2005) Nem
HIV+ külföldiek bevándorlása (2005) Igen
Egyenlő bánásmód (2003) módosító: szexuális irányultság és nemi identitás törlése Igen
Egyenlő bánásmód (2003) módosító: egyházi autonómia Igen
Egyenlő bánásmód (2003) Nem
Örökbefogadás korlátozása (2001) Igen
Élettársi kapcsolat azonos neműek között (1996) Nem