Lanczendorfer Erzsébet

Jelöltség
Párt: FIDESZ-KDNP
Listapozíció: 249

Indítványok

Országgyűlés, módosító javaslat

A módosító javaslat törölte a Ptk-ból a bejegyzett élettársakra és élettársakra vonatkozó rendelkezéseket.

Országgyűlés, módosító javaslat

A családvédelmi törvény Parlamentnek beterjesztett változatában a kirekesztő családfogalom csak a családvédelmi törvényben foglaltakra vonatkozott volna, ez az módosító javaslat törölte ezt a korlátozást, és az egész jogrendszer számára a kirekesztő családfogalom alkalmazását írta elő.

Országgyűlés, módosító javaslat

A törvényjavaslat Kormány által benyújtott változatában még szerepelt a bejegyzett élettársak névviselésének lehetősége. Ez a módosító javaslat a házasságtól való távolság megteremtése érdekében a partner neve felvételének lehetőségét törölte a törvényből.

Országgyűlés, módosító javaslat

Ez a módosító javaslat alapjaiban gyengítette volna meg a bejegyzett élettársi kapcsolat intézményét: a bejegyzett élettársak vagyoni viszonyaira nem a házasságra, hanem az élettársi kapcsolatra vonatkozó szabályokat rendelte volna alkalmazni, és kiiktatta volna az ún. utaló szabályt, ami alapján a házastársakat megillető jogok és kötelezettségek a bejegyzett élettársakra is vonatkoznak. A módosító javaslat elfogadása esetén egy olyan törvény került volna elfogadásra, ami ugyan lehetővé tette volna bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését, de ez az élettársi kapcsolathoz képest semmilyen plusz jogosultsággal nem járt volna.

Szavazások

Bejegyzett élettársi kapcsolat (2009) módosító: külföldi állampolgárok Nem
Bejegyzett élettársi kapcsolat (2009) módosító: kettős bejegyzett élettársi kapcsolat Igen
Bejegyzett élettársi kapcsolat (2009) módosító: házasság érvénytelensége Igen
Bejegyzett élettársi kapcsolat (2009) módosító: gyermektartás eltörlése Igen
Bejegyzett élettársi kapcsolat (2009) módosító: névviselés lehetővé tétele Nem
Bejegyzett élettársi kapcsolat (2009) Nem
Közösség tagja elleni erőszak 2008) módosító: szexuális irányultság és nemi identitás nevesítése Nem
Btk. módosító (2008): bejegyzett élettárs nem hozzátartozó Igen
Btk. módosító (2008): kettős bejegyzett élettársi kapcsolat nem büntethető Igen
Közösség tagja elleni erőszak 2008) módosító: hivatkozás az egyenlő bánásmód törvényre Tart.
Btk. módosító (2008): bejegyzett élettársi kapcsolat átvezetése Nem
Ptk. gyűlöletbeszéd (2008) Nem
Közösség tagja elleni erőszak (2008) Nem
Bejegyzett élettársi kapcsolat (2007) módosító: névviselés lehetőségének megszüntetése Nem
Bejegyzett élettársi kapcsolat (2007) módosító: átnevezés Igen
Bejegyzett élettársi kapcsolat (2007) módosító: utalószabály törlése Igen
Bejegyzett élettársi kapcsolat (2007) módosító: névviselés lehetőségének eltörlése Igen
Bejegyzett élettársi kapcsolat (2007) módosító: névviselés lehetőségének eltörlése Igen
Bejegyzett élettársi kapcsolat (2007) Nem
Ptk. gyűlöletbeszéd (2007) Nem
Menekültügyi törvény (2007): szexuális irányultság nevesítése Igen
Bevándorlás élettársak (2011) Igen
Nemi helyreállító beavatkozások finanszírozása (2006) módosító: teljes finanszírozás Nem