Harrach Péter

1947-ben született Budapesten. Nős, három fia, két unokája van. 1973-ban kánonjogi diplomát szerzett. 1998-ig a Püspökkari Titkárságon a világi ügyek referense. 1990-től a KDNP egyházi szakértője, budapesti elnöke, végül alelnöke. 1990–98 között a zuglói képviselő-testület, 1994-től négy évig a Fővárosi Közgyűlés tagja, 1998-tól országgyűlési képviselő. Az Orbán-kormány szociális és családügyi minisztere, 2002-től 2010-ig a parlament alelnöke volt. Tagja a Fidesznek, képviselőnek a KDNP jelölte. 2010-től a Kereszténydemokrata Néppárt országgyűlési frakciójának vezetője, a Népjóléti bizottság tagja.

Pozíciók
Jelöltség
Párt: FIDESZ-KDNP
Listapozíció: 10
Választókerület: Pest megye 4. vk

Indítványok

Országgyűlés, módosító javaslat

A módosító javaslat törölte a Ptk-ból a bejegyzett élettársakra és élettársakra vonatkozó rendelkezéseket.

Országgyűlés, törvényjavaslat

A 2011-ben elfogadott új Alaptörvény előírja egy a családok védelméről szóló sarkalatos törvény elfogadását. A törvényjavaslat benyújtására egyéni képviselői indítványként, a társadalmi vitát megkerülve került sor. A törvényjavaslat a család kirekesztő meghatározását adja, amelybe sem az azonos nemű párok, sem a házasságon kívül együttélő különnemű párok nem férnek bele. A törvényjavaslat emellett a házastársakra korlátozza a nem vérszerinti rokonok közötti öröklést, amely ellentmond a bejegyzett élettársak más törvényekben biztosított öröklési jogának. A javaslat végül kimondja, hogy az oktatási intézmények és a médiaszolgáltatók kötelesek a házasság intézményét, valamint a család értékét tiszteletben tartani, ami a kirekesztő családfogalom miatt jelentheti az azonos nemű párok alkotta családok száműzését az oktatási és médiatartalmakból.

Országgyűlés, módosító javaslat

Ez a módosító javaslat az egyházi szervezeteket kivonta volna az egyenlő bánásmód követelménye alól. Ez alapján például egy egyházi fenntartású egyetem bölcsészkara megtagadhatta volna egy roma vagy meleg hallgató felvételét.

Szavazások

Bejegyzett élettársi kapcsolat (2009) módosító: külföldi állampolgárok Jelen, nem szav.
Bejegyzett élettársi kapcsolat (2009) módosító: névviselés lehetővé tétele Jelen, nem szav.
Bejegyzett élettársi kapcsolat (2009) módosító: kettős bejegyzett élettársi kapcsolat Jelen, nem szav.
Bejegyzett élettársi kapcsolat (2009) módosító: házasság érvénytelensége Jelen, nem szav.
Bejegyzett élettársi kapcsolat (2009) módosító: gyermektartás eltörlése Jelen, nem szav.
Bejegyzett élettársi kapcsolat (2009) Nem
Közösség tagja elleni erőszak 2008) módosító: szexuális irányultság és nemi identitás nevesítése Nem
Btk. módosító (2008): kettős bejegyzett élettársi kapcsolat nem büntethető Igen
Btk. módosító (2008): bejegyzett élettárs nem hozzátartozó Igen
Közösség tagja elleni erőszak 2008) módosító: hivatkozás az egyenlő bánásmód törvényre Tart.
Btk. módosító (2008): bejegyzett élettársi kapcsolat átvezetése Nem
Ptk. gyűlöletbeszéd (2008) Nem
Közösség tagja elleni erőszak (2008) Nem
Bejegyzett élettársi kapcsolat (2007) módosító: névviselés lehetőségének megszüntetése Nem
Bejegyzett élettársi kapcsolat (2007) Nem
Ptk. gyűlöletbeszéd (2007) Nem
Menekültügyi törvény (2007): szexuális irányultság nevesítése Jelen, nem szav.
Nemi helyreállító beavatkozások finanszírozása (2006) módosító: részleges finanszírozás Jelen, nem szav.
Bevándorlás élettársak (2011) Igen
Nemi helyreállító beavatkozások finanszírozása (2006) módosító: teljes finanszírozás Jelen, nem szav.
Nemi helyreállító beavatkozások finanszírozása (2006): finanszírozás megszüntetése Nem
Mesterséges megtermékenyítés (2005) módosító: külföldi egyedülálló nők Jelen, nem szav.
Mesterséges megtermékenyítés (2005) Jelen, nem szav.
Egyenlő bánásmód (2003) módosító: szexuális irányultság és nemi identitás törlése Jelen, nem szav.
Egyenlő bánásmód (2003) módosító: egyházi autonómia Jelen, nem szav.
Egyenlő bánásmód (2003) Nem
Örökbefogadás korlátozása (2001) Igen

Idézetek

2013.08.09

A homoszexualitás magánéleti kérdés. A melegfelvonulás viszont nem a melegekről szól, hanem a hagyományos értékek és normák elleni demonstráció. (…) A család fogalmának vitájában az egynemű párokkal kapcsolatban mi higgadtan, nyugodtan érveltünk. Ehhez képest a melegfelvonulás provokatív szándékkal jelenik meg. Arra ilyen hangnemben illik reagálni.

2013.07.31 a pápa által megütött engedékenyebb hangvétel kapcsán

(K)ülönbséget kell tenni a homoszexualitás jelenségének megítélése, valamint az egyes emberek iránti megértés és szeretet között. Az idézett pápai kijelentés az utóbbiról, az emberek felé forduló egyházról szól. Való igaz – folytatta Harrach –, hogy ebben a kényes kérdésben az egyház vezetői nem nagyon szoktak ügyelni a különbségtételre. A pápa megnyilatkozása ilyen szempontból kétségtelenül újdonság, a hitbéli tanítások azonban változatlanok: a házasságot az egyház továbbra is csak férfi és nő között tartja elképzelhetőnek, nem támogatja, hogy meleg párok örökbe fogadhassanak gyerekeket, a homoszexualitást a magánélet szférájába sorolja.

2012.01.11 az EU-s hiteltárgyalások kapcsán

Arra a felvetésre, hogy Brüsszel az azonos neműek házasságának engedélyezését és a Gyurcsány Ferenc elleni büntetőeljárás leállítását várhatja a hiteltárgyalások sikeréért cserébe, azt mondta, reméli, Európa nem jutott el odáig, hogy korrupt politikai személyeket védelmezzen, illetve, hogy nem a melegek kapcsolatának házassági rangra emelése a legnagyobb gond a demográfiai csőd közepette.

2011.12.10 a családvédelmi törvényről

(A) Harrach mellett három kereszténydemokrata képviselő, Michl József, Tarnai Richárd és Bagdy Gábor által jegyzett indítvány természetes személyek érzelmi és gazdasági közösségeként írja le a családot, amelynek alapja egy férfi és egy nő házassága vagy egyenes ági rokoni kapcsolata, illetve családba fogadó gyámsága lehet. (…) Kiemelte a paragrafust, amely kötelezi a médiaszolgáltatókat, hogy tartsák tiszteletben a házasságot és a családi értékeket.

2010.04.22 a KNDP kormányváltáltást követő tervei kapcsán

Harrach Péter, a parlament kereszténydemokrata alelnöke azt mondta: valóban szeretnék megvédeni és megerősíteni a házasság és a család intézményét, de nem akarják a társadalomra erőltetni a kereszténydemokrata modellt. A melegeket érintő, bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló kérdésre a politikus kifejtette: "értelmezésünk szerint a házasság definíciója egy férfi és egy nő tartós kizárólagos kapcsolata". Hozzátette, hogy az egyneműek együttélését nyilván szabályozni kell, de nem a házasság intézményével összefüggésben.