Földi László

1952. szeptember 7-én Abonyban szü­le­tett. Nôs, négy gyermek édesapja Végzettség: Általános iskolai tanulmányait Abonyban, a Szelei úti – ma Somogyi Imre – iskolában végezte. A Kinizsi Pál Gimnáziumban szerezte érettségi bizonyítványát. A nyíregyházi Bessenyei György Tanárképzô Fôiskolán biológia-földrajz szakos tanári oklevelet kapott.

Munkahely: 1979-tôl a Tápiószelei Általános Iskola beosztott nevelôjeként, 1993-tól pedig a ceglédi Mészáros Lôrinc Katolikus Általános Iskola igazgatóhelyetteseként dolgozott, majd az iskola igazgatója volt 1995-tôl 2006. október 1-jéig.

Politikai életút: 1990–1998-ig tagja volt Pest megye Önkormányzatának, hét éven át vezette az Ifjúsági és Sport Bizottságot. 1998-tól 2002-ig külsôs tagja volt a ceglédi Sport Bizottságnak. 2002-2006 között külsôs tagja volt a ceglédi Mûvelôdési és Oktatási Bizott­ságnak. 2005 márciusától a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség Pest megye 15. sz. választókerületének elnökévé ne­vez­ték ki. 2006 tavaszán a Fidesz-KDNP országgyûlési képviselôjelöltje volt, Pest Megye 15. sz. választóke­rületében.

A 2006-os ôszi Önkormányzati Vá­lasztások óta Cegléd Város polgár­mes­tere. 2006 novembere óta elnöke a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társu­lás­nak, amely 15 településbôl áll és Pest megye legnagyobb területû kistérségi társulása. A Pest megyei Kistérségi Egyez­tetô Fórum elnökévé is megvá­lasztották. Pest Megye Közgyûlésében az Önkormányzati Bizottságban is dolgozik.

A Fidesz–KDNP jelöltjeként 2010. április 11-én Pest Megye 15. számú vá­lasztókerületében – 53.83.százalékos, meghatározó gyôzelemmel – országgyûlési képviselôvé választották, valamint CEgléd polgármesterének. 2014-ben ismét képviselő lett (a Mezőgazdasági bizottság tagja).

Pozíciók
2010
aktuális
Jelöltség
Párt: FIDESZ-KDNP
Listapozíció: 114
Választókerület: Pest megye 12. vk

Indítványok

Országgyűlés, módosító javaslat

A módosító javaslat törölte a Ptk-ból a bejegyzett élettársakra és élettársakra vonatkozó rendelkezéseket.