Ékes Ilona

Jelöltség
Párt: FIDESZ-KDNP
Listapozíció: 155

Szavazások

Bejegyzett élettársi kapcsolat (2009) módosító: külföldi állampolgárok Nem
Bejegyzett élettársi kapcsolat (2009) módosító: gyermektartás eltörlése Igen
Bejegyzett élettársi kapcsolat (2009) módosító: névviselés lehetővé tétele Nem
Bejegyzett élettársi kapcsolat (2009) módosító: kettős bejegyzett élettársi kapcsolat Igen
Bejegyzett élettársi kapcsolat (2009) módosító: házasság érvénytelensége Igen
Bejegyzett élettársi kapcsolat (2009) Nem
Közösség tagja elleni erőszak 2008) módosító: szexuális irányultság és nemi identitás nevesítése Nem
Btk. módosító (2008): bejegyzett élettárs nem hozzátartozó Igen
Btk. módosító (2008): kettős bejegyzett élettársi kapcsolat nem büntethető Igen
Közösség tagja elleni erőszak 2008) módosító: hivatkozás az egyenlő bánásmód törvényre Tart.
Btk. módosító (2008): bejegyzett élettársi kapcsolat átvezetése Nem
Ptk. gyűlöletbeszéd (2008) Nem
Közösség tagja elleni erőszak (2008) Nem
Bejegyzett élettársi kapcsolat (2007) módosító: névviselés lehetőségének megszüntetése Nem
Bejegyzett élettársi kapcsolat (2007) módosító: átnevezés Igen
Bejegyzett élettársi kapcsolat (2007) módosító: utalószabály törlése Igen
Bejegyzett élettársi kapcsolat (2007) módosító: névviselés lehetőségének eltörlése Igen
Bejegyzett élettársi kapcsolat (2007) módosító: névviselés lehetőségének eltörlése Igen
Bejegyzett élettársi kapcsolat (2007) Nem
Ptk. gyűlöletbeszéd (2007) Nem
Menekültügyi törvény (2007): szexuális irányultság nevesítése Igen
Nemi helyreállító beavatkozások finanszírozása (2006) módosító: részleges finanszírozás Nem
Bevándorlás élettársak (2011) Igen
Nemi helyreállító beavatkozások finanszírozása (2006): finanszírozás megszüntetése Nem

Idézetek

2010.05.02 a FIDESZ kormányváltáltást követő tervei kapcsán

Az azonos neműek élettársi kapcsolatát nem tekintjük családnak, és így nem tekintjük a családjogi jogvédelem tárgyának.

2009.03.10 bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló törvény általános vitája

A T/8847. számú törvényjavaslatot nem támogatjuk, sőt általános vitára alkalmasnak sem tartjuk. Az Alkotmánybíróság valóban kimondta az indoklásában azt a mondatot, hogy "az azonos nemű személyek számára azonban, akik az alkotmány alapján házasságot nem köthetnek, a jogalkotónak az alkotmány korlátai között biztosítani kell egymás irányában a házastársakéhoz hasonló olyan jogállást, amely az egyenlő méltóságú személyként kezelésüket biztosítja", ez azonban nem jelenti azt, amit itt az általános indoklás a továbbiakban tartalmaz, hogy a javaslat tulajdonképpen elismeri a bejegyzett élettársi kapcsolatot családjogi intézményként. Az elutasításunk kulcsa ez a mondat, illetőleg az egész szabályozásnak ez a jellegzetessége. Már az előző törvényt is azért nem támogattuk, mert a bejegyzett élettársi kapcsolatot mint családjogi jogintézményt szabályozta a normakontroll alá vont törvény. Részben alkotmányossági okokból, részben értékválasztás alapján nem értünk azzal egyet, hogy az azonos nemű személyek úgynevezett regisztrált élettársi kapcsolata családjogi jogintézmény legyen. Azt gondoljuk, hogy az állam általi elismerés elsősorban a vagyoni viszonyaikra vonatkozhat, lényegében a regisztrálás az élettársi viszony igazolásának célját szolgálja, azért, hogy az életben való, a társadalomban való elismerésük, a kapcsolatuk elismerése megtörténjen. Ennek nem kell, nem szabad családjogi intézménynek lennie. Az Alkotmánybíróság határozatának félreértelmezése, cinikus értelmezése azt állítani, hogy azt mondta volna az Alkotmánybíróság, hogy a házassággal azonos vagy attól minimálisan eltérő jogintézményt kell biztosítani. A mi megítélésünk szerint az Alkotmánybíróság még véletlenül sem így értelmezte a bejegyzett élettársi kapcsolatot. A jogi elismerés ténye, a regisztráció ténye nem azonos a családjogi jogállással. A javaslatnak minden olyan elemét, amely ebbe az irányba mutat, például azt, hogy az anyakönyvvezető előtt ünnepélyes keretek között kötik meg ezt a kapcsolatot, és mindazokat a jellegeket, amelyek a megszólalásig azonosak a házasság jogintézményével, ezeket az elemeit nem támogatjuk a törvényjavaslatnak. Az azonos neműek élettársi kapcsolatát nem tekintjük családnak, és így nem tekintjük a családjogi jogvédelem tárgyának. Természetesen az azonos nemű párok emberi méltóságát maximálisan tiszteletben tartjuk. Így például fontos az, hogy tudják igazolni egy azonos nemű pár esetén a hozzátartozói minőséget, és adják meg a hozzátartozónak szóló felvilágosítást a hozzátartozója egészségi állapotáról. Ezt a fajta hozzátartozói minőséget ismerje el az állam, és ők tudják ezt igazolni, ha szükségük van erre. Minden más nem következik az alkotmánybírósági határozatból, és a mi felfogásunkkal ellentétes is lenne ilyen többletjogoknak a megadása.

2009.03.10 bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló törvény általános vitája

Sokszor a médiumok is azt a téves képet festik, hogy a homoszexuális és heteroszexuális személyek egymástól egyértelműen elválasztható, külön kategóriába tartozó emberek, sokan állítják, hogy a szexuális irányultság ugyanolyan egyértelmű, stabil és tárgyszerűen meghatározható ismérv, mint a nem vagy a faj. Ugyanakkor ez bizonyíthatatlan feltételezés, hiányzik minden tárgyi alapja. Ellenkezőleg, a homoszexualitásnak nincs biológiai vagy más, objektíven meghatározható ismertető jele. Tudományosan nem bizonyítható, hogy a homoszexualitás veleszületett volna, vagy biológiai oka lenne. Intenzív kutatások ellenére sem találtak bizonyítékot arra, hogy ez így lenne.