Cseresnyés Péter

Nagykanizsán végeztem általános és középiskolai tanulmányaimat, a Landler Jenő Gimnáziumban érettségiztem. 1983-ban a Szombathelyi Tanárképző Főiskolán, történelem-könyvtár szakon szereztem diplomát.

1983-tól Nagykanizsán, a Hevesi Sándor Általános Iskolában tanítottam. Ezt követően, 1989-től-1991-ig irodavezető voltam egy gazdasági társaságban. 1992-tól-1996-ig a Nationale-Nederlanden Magyarországi Biztosító Részvénytársaság üzletkötője, majd csoport vezetője. 1997-ben a Fundamenta Lakás-takarékpénztár Rt. regionális vezetője, majd 1998-tól-1999-ig a Westel 900 Rt. nagykanizsai irodavezetője. 2000-ben a Fair-OTP Bt. ügyvivője, ez után 2000-től-2001-ig a Murányi Kereskedőház nagykanizsai áruházvezetője.

1998-ban beléptem a Fidesz-Magyar Polgári Pártba, 2000 óta a nagykanizsai csoport elnöke vagyok. A 2003-2004-ben lezajlott szervezeti pártreform során megbíztak a választókerület elnöki teendők ellátásával. 2002 áprilisában a Fidesz-MDF közös Zala megyei területi listáról szereztem mandátumot. Ez évben októberben bekerültem a Nagykanizsai Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésébe, ahol a gazdasági és városüzemeltetési bizottságban dolgoztam.

A 2006. évi országgyűlési választásokon Zala megyei területi listán szereztem mandátumoz. 2006 és 2010 között Ifjúsági, szociális és családügyi bizottsági tag, majd 2008. júniusától az Oktatási és tudományos bizottság tagja voltam. Ezt követően 2010-es választáson Zala megye 2. választókörzetében egyéni mandátumot szereztem. 2014 óta a Gazdasági bizottság tagja vagyok.

Pozíciók
2010
aktuális
Nagykanizsa
Jelöltség
Párt: FIDESZ-KDNP
Listapozíció: 119
Választókerület: Zala megye 3. vk

Indítványok

Országgyűlés, kérdés/interpelláció

Egy iskola mellet elhelyezkedő nagykanizsai meleg szórakozóhely megnyitása kapcsán kérdezte az oktatási minisztert egy Fideszes képviselő. Válaszában a miniszter kifejtette, hogy szerinte is problémás egy a gyermekek szexuális irányultságát befolyásolni próbáló szervezet működése, bár szerintem nem amiatt, mert ez homoszexuálissá teszi a gyermeket, hanem mert idejekorán kényszeríti olyan döntések meghozására, amelynek következményeit (pl. a társadalmi diszkrimináció miatt) nem képes feldolgozni. 

Országgyűlés, kérdés/interpelláció

Egy iskola mellet elhelyezkedő nagykanizsai meleg szórakozóhely megnyitása kapcsán kérdezte az esélyegyenlőségi minisztert egy Fideszes képviselő. A miniszterasszony válasza szerint egy homoszexuális érdekvédelmi szervezet ilyetén működésével nincs kivetni való, csak akkor merülne fel probléma, ha a klub a szexiparhoz, pornográfiához kapcsolódna. Ebben az esetben is azonos elbírálás alá kellene ugyanakkor essen egy heteroszexuális és egy homoszexuális intézménynek.

Szavazások

Bejegyzett élettársi kapcsolat (2009) módosító: külföldi állampolgárok Nem
Bejegyzett élettársi kapcsolat (2009) módosító: névviselés lehetővé tétele Nem
Bejegyzett élettársi kapcsolat (2009) módosító: kettős bejegyzett élettársi kapcsolat Igen
Bejegyzett élettársi kapcsolat (2009) módosító: házasság érvénytelensége Igen
Bejegyzett élettársi kapcsolat (2009) módosító: gyermektartás eltörlése Igen
Bejegyzett élettársi kapcsolat (2009) Nem
Közösség tagja elleni erőszak 2008) módosító: szexuális irányultság és nemi identitás nevesítése Nem
Btk. módosító (2008): kettős bejegyzett élettársi kapcsolat nem büntethető Igen
Közösség tagja elleni erőszak 2008) módosító: hivatkozás az egyenlő bánásmód törvényre Tart.
Btk. módosító (2008): bejegyzett élettárs nem hozzátartozó Igen
Btk. módosító (2008): bejegyzett élettársi kapcsolat átvezetése Nem
Ptk. gyűlöletbeszéd (2008) Nem
Közösség tagja elleni erőszak (2008) Nem
Bejegyzett élettársi kapcsolat (2007) módosító: névviselés lehetőségének megszüntetése Nem
Bejegyzett élettársi kapcsolat (2007) módosító: átnevezés Igen
Bejegyzett élettársi kapcsolat (2007) módosító: utalószabály törlése Igen
Bejegyzett élettársi kapcsolat (2007) módosító: névviselés lehetőségének eltörlése Igen
Bejegyzett élettársi kapcsolat (2007) módosító: névviselés lehetőségének eltörlése Igen
Bejegyzett élettársi kapcsolat (2007) Nem
Ptk. gyűlöletbeszéd (2007) Nem
Menekültügyi törvény (2007): szexuális irányultság nevesítése Igen
Nemi helyreállító beavatkozások finanszírozása (2006) módosító: részleges finanszírozás Nem
Bevándorlás élettársak (2011) Igen
Nemi helyreállító beavatkozások finanszírozása (2006) módosító: teljes finanszírozás Nem
Nemi helyreállító beavatkozások finanszírozása (2006): finanszírozás megszüntetése Nem
Mesterséges megtermékenyítés (2005) módosító: külföldi egyedülálló nők Nem
Mesterséges megtermékenyítés (2005) módosító: egyedülálló nők Nem
Mesterséges megtermékenyítés (2005) módosító: egyedülálló nők Nem
Mesterséges megtermékenyítés (2005) Nem
HIV+ külföldiek bevándorlása (2005) Jelen, nem szav.
Egyenlő bánásmód (2003) módosító: szexuális irányultság és nemi identitás törlése Igen
Egyenlő bánásmód (2003) módosító: egyházi autonómia Igen
Egyenlő bánásmód (2003) Nem