Béki Gabriella

1949. december 16-án születettem Budapesten. Két felnőtt fiam és két unokám van. 1968-ban érettségiztem az I. István Pénzügyi Technikumban. 1974-ben az Marx Károly Közgazdaság-tudományi Egyetemen közgazdász tanári diplomát szereztem. 1980-ig kutató voltam a Nehézipari Minisztérium Ipargazdasági és Üzemszervezési Intézetében. 1983-ig tudományos munkatársként tevékenykedtem az Országos Egészségnevelési Intézetben. 1986-ban az ELTE-n szociológus másoddiplomát szereztem. 1983-tól orvosszociológiát oktattam a SOTE-n. 1993-tól több közhasznú alapítvány kuratóriumában is fontos tisztséget töltöttem be; 2000-ben a Munkanélküliség Helyett Vállalkozás Közalapítvány elnöke lettem. Az 1980-as évtized végén a Rakpart Klub egyik szervezője voltam. 1988. november 13-án az SZDSZ alapítója, 1993-ig országos szervezőtitkára voltam. Kezdetektől az országos tanács (OT) tagja vagyok, 1990-1994 között ügyvivője, a szociálliberális platform tagja. 1996-tól a szociálpolitikai tagozat vezetője voltam. 1998-tól 2003-ig az OT elnöke, majd 2003 és 2005 között újra ügyvivő lettem. 1990-től vagyok országgyűlési képviselő; minden alkalommal országos listáról szereztem mandátumot. Ma is az SZDSZ szociálpolitikai ügyekkel foglalkozó szakpolitikusa vagyok. 1998 tavaszán egyik kezdeményezője voltam a fogyatékos személyekről szóló törvénynek. 2002.-től az Országgyűlés jegyzője vagyok. A 2004. június 13-i európai parlamenti választásokon az SZDSZ-lista negyedik helyén jelöltek. A 2006-os országgyűlési választásokon országos is országos listáról szereztem mandátumot. Az Országgyűlés alakuló ülésén, 2006. május 16-án ismét a törvényhozás jegyzőjévé választottak. 2006. május 30-tól az ifjúsági, szociális és családügyi bizottság tagja vagyok.

Indítványok

Országgyűlés, törvényjavaslat

Ez a törvényjavaslat volt az első – és eddig egyetlen – kísérlet arra, hogy az azonos nemű párok számára is megnyissák a házasság intézményét. A törvényjavaslat a házasságot nem egy férfi és egy nő, hanem két személy között értelmezte volna, az azonos nemű házastársak minden olyan jogot (köztük az örökbefogadás jogát) is megkaptak volna, ami a különnemű házaspárokat megilleti. A törvényjavaslatot az Országgyűlés napirendre sem vette.

Országgyűlés, törvényjavaslat

Ez a törvényjavaslat volt az első kísérlet a bejegyzett élettársi kapcsolat intézményének magyarországi meghonosítására. A törvényjavaslat szerint az azonos- és különnemű élettársak a közjegyző előtt kérhették volna élettársi kapcsolatuk nyilvántartásba vételét, a nyilvántartásba vétellel az élettársak jogosultak lettek volna a lakáshasználatra és az öröklésre. A törvényjavaslatot az Országgyűlés még napirendre sem vette.

Szavazások

Bejegyzett élettársi kapcsolat (2009) módosító: külföldi állampolgárok Igen
Bejegyzett élettársi kapcsolat (2009) módosító: névviselés lehetővé tétele Igen
Bejegyzett élettársi kapcsolat (2009) módosító: kettős bejegyzett élettársi kapcsolat Nem
Bejegyzett élettársi kapcsolat (2009) módosító: házasság érvénytelensége Nem
Bejegyzett élettársi kapcsolat (2009) módosító: gyermektartás eltörlése Nem
Bejegyzett élettársi kapcsolat (2009) Igen
Közösség tagja elleni erőszak 2008) módosító: szexuális irányultság és nemi identitás nevesítése Igen
Btk. módosító (2008): bejegyzett élettárs nem hozzátartozó Nem
Btk. módosító (2008): kettős bejegyzett élettársi kapcsolat nem büntethető Nem
Közösség tagja elleni erőszak 2008) módosító: hivatkozás az egyenlő bánásmód törvényre Igen
Ptk. gyűlöletbeszéd (2008) Igen
Közösség tagja elleni erőszak (2008) Igen
Btk. módosító (2008): bejegyzett élettársi kapcsolat átvezetése Igen
Bejegyzett élettársi kapcsolat (2007) módosító: átnevezés Nem
Bejegyzett élettársi kapcsolat (2007) módosító: utalószabály törlése Nem
Bejegyzett élettársi kapcsolat (2007) módosító: névviselés lehetőségének eltörlése Nem
Bejegyzett élettársi kapcsolat (2007) módosító: névviselés lehetőségének eltörlése Nem
Ptk. gyűlöletbeszéd (2007) Igen
Menekültügyi törvény (2007): szexuális irányultság nevesítése Igen
Nemi helyreállító beavatkozások finanszírozása (2006) módosító: részleges finanszírozás Igen
Bevándorlás élettársak (2011) Igen
Nemi helyreállító beavatkozások finanszírozása (2006) módosító: teljes finanszírozás Igen
Nemi helyreállító beavatkozások finanszírozása (2006): finanszírozás megszüntetése Igen
Mesterséges megtermékenyítés (2005) módosító: külföldi egyedülálló nők Igen
Mesterséges megtermékenyítés (2005) módosító: egyedülálló nők Igen
Mesterséges megtermékenyítés (2005) módosító: egyedülálló nők Igen
Mesterséges megtermékenyítés (2005) Igen
HIV+ külföldiek bevándorlása (2005) Jelen, nem szav.
Egyenlő bánásmód (2003) módosító: szexuális irányultság és nemi identitás törlése Nem
Egyenlő bánásmód (2003) módosító: egyházi autonómia Nem
Egyenlő bánásmód (2003) Igen
Egészségügyi törvény (1997): diszkriminációtilalom és hozzátartozó fogalma Igen
Élettársi kapcsolat azonos neműek között (1996) Igen