Avarkeszi Dezső

Jelöltség
Párt: ÚMP
Választókerület: Budapest 15. vk

Szavazások

Bejegyzett élettársi kapcsolat (2009) módosító: külföldi állampolgárok Igen
Bejegyzett élettársi kapcsolat (2009) módosító: gyermektartás eltörlése Nem
Bejegyzett élettársi kapcsolat (2009) módosító: kettős bejegyzett élettársi kapcsolat Nem
Bejegyzett élettársi kapcsolat (2009) módosító: házasság érvénytelensége Nem
Bejegyzett élettársi kapcsolat (2009) módosító: névviselés lehetővé tétele Nem
Bejegyzett élettársi kapcsolat (2009) Igen
Közösség tagja elleni erőszak 2008) módosító: szexuális irányultság és nemi identitás nevesítése Nem
Btk. módosító (2008): kettős bejegyzett élettársi kapcsolat nem büntethető Nem
Közösség tagja elleni erőszak 2008) módosító: hivatkozás az egyenlő bánásmód törvényre Nem
Btk. módosító (2008): bejegyzett élettárs nem hozzátartozó Nem
Ptk. gyűlöletbeszéd (2008) Igen
Közösség tagja elleni erőszak (2008) Igen
Btk. módosító (2008): bejegyzett élettársi kapcsolat átvezetése Igen
Bejegyzett élettársi kapcsolat (2007) módosító: névviselés lehetőségének megszüntetése Igen
Bejegyzett élettársi kapcsolat (2007) módosító: átnevezés Nem
Bejegyzett élettársi kapcsolat (2007) módosító: utalószabály törlése Nem
Bejegyzett élettársi kapcsolat (2007) módosító: névviselés lehetőségének eltörlése Igen
Bejegyzett élettársi kapcsolat (2007) módosító: névviselés lehetőségének eltörlése Igen
Bejegyzett élettársi kapcsolat (2007) Igen
Menekültügyi törvény (2007): szexuális irányultság nevesítése Igen
Nemi helyreállító beavatkozások finanszírozása (2006) módosító: részleges finanszírozás Igen
Bevándorlás élettársak (2011) Igen
Nemi helyreállító beavatkozások finanszírozása (2006) módosító: teljes finanszírozás Igen
Nemi helyreállító beavatkozások finanszírozása (2006): finanszírozás megszüntetése Igen
Mesterséges megtermékenyítés (2005) módosító: külföldi egyedülálló nők Igen
Mesterséges megtermékenyítés (2005) módosító: egyedülálló nők Igen
Mesterséges megtermékenyítés (2005) módosító: egyedülálló nők Nem
Mesterséges megtermékenyítés (2005) Igen
HIV+ külföldiek bevándorlása (2005) Igen
Egyenlő bánásmód (2003) módosító: szexuális irányultság és nemi identitás törlése Nem
Egyenlő bánásmód (2003) módosító: egyházi autonómia Nem
Egyenlő bánásmód (2003) Igen
Egészségügyi törvény (1997): diszkriminációtilalom és hozzátartozó fogalma Igen
Élettársi kapcsolat azonos neműek között (1996) Igen

Idézetek

2009.04.21 bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló törvény elfogadása

Nagyon sok gyakorlati jelentőssége van. (...) Nagy eredmény hogy az Országgyűlés elfogadta. A parlamenti vitában sok politikus sértő módon beszélt a melegekről. Meglepett, hogy még az országgyűlési képviselők között is milyen előítéletek élnek, hogy úgy mondjam, milyen téveszmék élnek az azonos nemű párokról.

2009.03.10 bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló törvény általános vitája

Az Alkotmánybíróság 2008. december 15-én kihirdetett határozatában alkotmányellenességet állapított meg, és a korábbi törvényben foglaltakat a határozat közzétételének napjával megsemmisítette, így a törvény 2009. január 1-jén nem lépett hatályba. Egyidejűleg a határozat megállapította, hogy a bejegyzett élettársi kapcsolat jogintézményének létrehozása azonos nemű személyek számára nem alkotmányellenes. A taláros testület az indítványok nyomán abban a kérdésben foglalt elsősorban állást, hogy egyrészről a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének a differenciálatlan lehetősége, másrészről a szabályozás tartalma sérti-e az alkotmányban megfogalmazott, a házasság védelmére vonatkozó kötelezettséget. (...) Az azonos neműek partnerkapcsolatának jogi elismerése a legtöbb európai államban elfogadott. Néhány európai ország - így Belgium, Hollandia, Svédország, Spanyolország - jogrendszere az azonos neműek számára a házasságot is lehetővé teszi, míg más országok a bejegyzett élettársi kapcsolat jogintézményének létrehozásával biztosítanak az azonos neműeknek a házassághoz hasonló jogokat. Angliában, Németországban, a skandináv államokban vagy Csehországban bejegyzett élettársi kapcsolatot csak azonos nemű személyek létesíthetnek, ugyanakkor Hollandiában, Franciaországban vagy Belgiumban erre különböző neműeknek is lehetőségük van. (...) A törvényjavaslat rendelkezik a bejegyzett élettársi kapcsolat létrejöttének és megszűnésének részletes szabályairól, és utal a bejegyzett élettársak jogaira és kötelezettségeire, fenntartva a házassághoz képest bizonyos különbségeket. Ennek megfelelően a javaslat a bejegyzett élettársi kapcsolatban élőknek nem teszi lehetővé gyermek közös örökbefogadását. A bejegyzett élettársak együttesen nem fogadhatnak örökbe, és arra sincs lehetőségük, hogy az egyik bejegyzett élettárs partnerének gyermekét a másik örökbe fogadja. A bejegyzett élettársakra nem alkalmazhatóak az egészségügyi törvény házastársak vonatkozásában előírt, mesterséges megtermékenyítésre irányadó szabályai, továbbá jellegéből adódóan a bejegyzett élettársi kapcsolat apasági vélelmet sem keletkeztet. A bejegyzett élettársi kapcsolatot a partnerek közös megegyezése esetén a közjegyző is megszüntetheti. Ennek részletszabályait a közjegyzői nem peres eljárásról szóló törvény megfelelő módosításával biztosítja a törvényjavaslat. (...)

2009.03.10 a bejegyzett élettársi kapcsoaltról szóló törvény parlamenti vitájában

Én tudom, hogy a magyar társadalomban sokan vannak - egyébként meg kell mondani, hogy egyre kevesebben -, akik félelemmel, tiltakozással, az ismeretlentől, a másságtól való félelemmel, rossz érzésekkel tekintenek az azonos nemű párokra, a homofóbia megvan a magyar társadalomban, ez kétségtelen. Ennek ellenére engem végtelenül elszomorított, hogy ez a homofóbia, ez a középkori, de legalábbis a múlt század közepére emlékeztető gondolkodásmód, tudománytalan gondolkodásmód megjelenhetett itt a parlamenti vitában, és erre nem kívánok semmiképpen reagálni sem.