Salamon László a politikai prioritásokról

2009. március 10
parlamenti/közgyűlési beszéd

Természetesen tudjuk, hogy az azonos neműek párkapcsolata létező valóság. Az sem lehet kérdéses, hogy a jog - bármit is gondoljunk ezekről a viszonyokról - nem teheti meg, hogy nem vesz tudomást az azonos neműek együttéléséről. Az Alkotmánybíróság közelmúltbeli döntése is ebbe az irányba mutat. Mindezek mellett az a véleményünk, hogy a mostani idők nem alkalmasak arra, hogy ilyen kérdésekben merüljünk el. Több mint aggasztó, hogy a kormány milyen prioritásokat határoz meg. Ebben a helyzetben ez egyszerűen politikai vakság. (...) A törvényjavaslat az azonos neműek házasságának intézményesítését kívánja megvalósítani a bejegyzett élettársi kapcsolat fedőneve alatt. A kormány így akarja az Alkotmánybíróság már többször kifejtett azon álláspontját megkerülni, hogy alkotmányunk értelmében az azonos neműek nem köthetnek egymással házasságot. Az, hogy a kormány a házasság jogi elnevezése helyett a bejegyzett élettársi kapcsolat fedőnevet használja, a lényegen nem változtat. A törvényjavaslat tartalmilag a házasság intézményét kínálja fel az azonos neműeknek. (...) A törvényjavaslat által megvalósítani kívánt intézmény a Kereszténydemokrata Néppártnak a házasságról vallott felfogásával összeegyeztethetetlen. (...) A törvényjavaslat által bevezetni kívánt jogintézmény azonban nemcsak az értékeinkkel ellentétes, hanem véleményünk szerint alkotmányellenes is. A kormány javaslata tulajdonképpen megismétlése az Alkotmánybíróság által már tavaly megsemmisített 2007. évi CLXXXIV. törvény rendelkezéseinek azzal az eltéréssel, hogy a törvény most már kizárólag az azonos neműek házasságpótló intézményéről szólna.

http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_naplo.naplo_fadat_aktus?p_ckl=38&p_uln=195&p_felsz=41&p_felszig=97&p_aktus=8