Új Polgári Törvénykönyv (2012) módosító: gyűlöletbeszéd

3pozitívigen

A gyűlöletbeszéd elleni polgári jogi fellépés akadálya, hogy a bírósági joggyakorlat alapján csak konkrét személyek, közösségek nem perelhenek a személyiségi jogok sérelme esetén. Ez a módosító javaslat az egyén személyiségét meghatározó közösséget érő jogsérelem esetén lehetővé tette volna a közösség nevében való pereskedést. Bár a módosító javaslatot elfogadták, utóbb egy olyan módosító javaslatot is elfogadtak, amely ezt a lehetőséget a nemzeti, etnikai faji vagy vallási közösségekre szűkítette, ezáltal ellehetetlenítve a homofób és transzfób megnyilvánulások elleni fellépést.

módosító javaslat
2012.12.12
2012.12.17
Országgyűlés
T/7971/215