Korlátozó családfogalom és EU jog (2012)

2pozitív

A kirekesztő családfogalmat tartalmazó családvédelmi törvény elfogadását követőn 12 EP képviselő, köztük három magyar, arról kérdezte az Európai Bizottságot, hogy összeegyeztethető-e ez a családfogalom a menekültügy, a családegyesítés, a szabad mozgás és a polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés terén létező EU-s jogszabályok családtag fogalmával. A Bizottság a kérdéssel érdemben nem foglalkozott, mindössze jelezte, hogy a családjogi kérdések (így a házasság és a bejegyzett élettársi kapcsolat szabályozása is) tagállami hatáskör.

Jogszabály száma: 
kérdés/interpelláció
2012.01.27
Európai Parlament
E-000495/2012
család