Egyházak és egyenlő bánásmód (2012)

2pozitív

2011-ben a magyar Parlament új törvény fogadott el az egyházak működéséről, amely széleskörű autonómiát biztosított az egyházi intézményeknek a munkavállalók kiválasztása során, amely nem volt összhangban a vonatkozó EU irányelvvel, így elvben pl. lehetővé tette volna, hogy egy egyházi iskola tanára vagy takarítója esetén a szexuális irányultságra vagy nemi identitásra alapozva ne vegyenek fel vagy rúgjanak ki valakit. 9 EP képviselő, köztük két magyar, arról kérdezte az Európai Bizottságot, hogy mennyiben tartják a magyar szabályozást összeegyeztethetőnek az irányelvvel. A kérdés határása a Bizottság többször is kérdést intézett a magyar hatóságokhoz, amelynek eredményeként végül a magyar Parlament módosította a kifogásolt jogszabályhelyet. 

kérdés/interpelláció
2012.02.14
Európai Parlament
E-001428/2012