Családvédelmi törvény (2011) módosító: családfogalom átírása

4pozitívnem

A módosító javaslat a családvédelmi törvény családfogalmából törölte volna a házasságra utalást, és partneri, illetve szülői viszonyként hivatkozott volna a családi kapcsolatokra.

módosító javaslat
2011.12.09
Országgyűlés
T/5128/65
család