Családvédelmi törvény (2011) módosító: családfogalom átírása

4pozitívnem

A módosító javaslat a családfogalmat akként módosította volna, hogy kikerüljön belőle a házasságra és a leszármazásra való utalás.

módosító javaslat
2011.12.05
Országgyűlés
T/5128/1