Családvédelmi törvény (2011) módosító: bejegyzett élettárs pótszabadság

1pozitívnem

A módosító javaslat a családvédelmi törvény pótszabadságra vonatkozó rendelkezéseiben a szülő mellett a nevelőszülőt, az élettársat és bejegyzett élettársat is megemlítette volna.

módosító javaslat
2011.12.09
Országgyűlés
T/5128/56