Családvédelmi törvény (2011) módosító: bejegyzett élettárs gondozási szabadság

1pozitívnem

A módosító javaslat a családvédelmi törvény gondozási szabadságra vonatkozó rendelkezéseiben a szülő mellett a nevelőszülőt, az élettársat és bejegyzett élettársat is megemlítette volna.

módosító javaslat
2011.12.09
Országgyűlés
T/5128/57