Alaptörvény negyedik módosítása (2013): kirekesztő családfogalom

5negatívigen

Az Alkotmánybíróság 2012 decemberében hatályon kívül helyezte a családvédelmi törvény családfogalmát, mivel az alaptörvényellenesen leszükítő meghatározást tartalmazott. Erre válaszul az Országgyűlés az Alaptörvény szövegébe illesztette a kifogásolt családfogalmat, így arról az Alkotmánybíróság már nem foglalhat állást. Az új rendelkezés alapján nem minősülnek családnak az azonos nemű párok, illetve a házasságon kívül együtt élő különnemű márok. A módosítás emellett megteremti a gyűlöletbeszéd elleni fellépés alkotmányos kereteit, de a perlésre jogosult közösségek körében a szexuális és nemi kisebbségeket nem említi. A módosítás értelmében az Alkotmánybíróság korábbi Alkotmány alapján hozott határozatai (ide értve több LMBT szempontból fontos határozatot) hatályukat vesztik.

törvényjavaslat
2013.02.08
2013.03.11
Országgyűlés
T/9929