Idézetek

Tarlós István

2006.09.01

Magánemberként én más irányultságú vagyok, mint a melegek, ezért ezt a dolgot nem értem pontosan, nem is gondolom, hogy közel kellene kerülnöm hozzá. (…) Távolról sem áll szándékomban önökkel vitatkozni vagy ellenségeskedni. Nem nagyon van nekünk találkozási pontunk; miért kellene haragban lennünk? (…) A felvonulások tekintetében nem az fog dönteni, hogy kik milyen céllal és milyen motivációk alapján vonulnak fel, hanem csak és kizárólag pragmatikus, a körülményekhez illeszkedő érvek dönthetnek. Ebben önöket más rendezvényekhez képest nem érheti negatív diszkrimináció. (…) Nem mondhatom azt (a melegeknek), hogy kérem, szavazzanak rám hiszen az ő szemszögükből nézve engem felöltöztettek a sátán ruhájába. Azt tudom mondani, hogy én senkit nem fogok megkülönböztetni hátrányosan a budapestiek közül

Tarlós István

2006.07.27

Nekem arra egy fővárosi választási kampányban semmi szükségem nincs, hogy Szénási kolléga elrohanjon a férfimanöken barátaihoz, akik erotikusan exponálják magukat a választáson. Én ezt szubjektíve Szénási kollégából kinézem és erre baromira nincs szükségem

Hock Zoltán

2006.07.06

Az MDF támogatja az azonos neműek élettársi kapcsolatát, a melegek házasságát azonban nem tartja aktuálisnak és indokoltnak, és nem jött el az ideje annak sem, hogy gyermeket fogadhassanak örökbe a homoszexuális párok. (...)
Az MDF nem zárná ki a pártból azt a politikust, aki esetleg bejelentené, hogy homoszexuális; az MDF egyébként sem foglalkozik azzal, hogy a tagoknak milyen a nemi identitásuk.
Az MDF ugyanakkor keresztény-konzervatív párt, értékvállalása dominánsabban a heteroszexualitás irányába mozdul el

Bégány Attila

2006.06.25

Szodomai jelenségnek tartjuk a melegmozgalomnak a házasság intézményére és gyermekek nevelésére vonatkozó igényét. A házasság csak férfi és nő között köttethet évezredek óta, a fogalmon való osztozkodási igényt agressziónak tekintjük (…) Szodomikus jelenségnek tartjuk a liberálisok homofóbia elleni, folyamatos kampányát is (…) Ez a kisebbség - az SZDSZ vezérletével és nem kis nemzetközi hátszéllel - agresszívan támadja az alkotmány által is védett házasság és család intézményét

Semjén Zsolt

2006.06.24

Vannak olyan, valójában periferikus témák, amiket a sajtó előszeretettel kap fel. Hogy mi a GDP-arányos deficit kérdésében a különbség az álláspontok között, azt bizony nem könnyű közérdeklődésre számot tartó módon előadni. De hogy a Józsi bácsi hozzámenjen-e a Bélához, erről viszont mindenkinek van véleménye. (…) Ellenzem homoszexuális polgártársaim diszkriminációját. De ellenzem azt is, hogy a házasság privilégiumát kiterjesszük rájuk. Mert az állam nem azért támogatja a házasságot szimbolikus és konkrét kedvezményekkel, hogy az állampolgárok különböző szexuális önmegvalósítását finanszírozza, hanem azért, mert történelmi tapasztalat és természeti tény, hogy férfi és nő kapcsolatában születik és nevelkedik fel a gyermek…És ellenzem, hogy homoszexuális párok gyereket fogadjanak örökbe, mert a gyerek egészséges fejlődéshez való alkotmányos joga erősebb jog, mint az egynemű pároknak a gyerekre való igénye. Köszönetet kell mondanom az SZDSZ-nek azért, mert gyalázkodásuk nélkül a KDNP aligha kaphatott volna ilyen ismertséget és támogatottságot. Amivel engem illettek ezekben a kérdésekben, azzal óhatatlanul tudatosították, hogy míg az SZDSZ a devianciák propagátora, addig a KDNP a normalitás védelmezője

Tarlós István

2006.06.23

Kicsit elkeseredem, mikor azt látom, hogy vannak emberek - mint az SZDSZ Új Generációjának tagjai -, akiknek ez a legfontosabb. Ebben a városban sokkal nagyobb problémák várnak megoldásra (…) Én azt szeretném, ha Budapesten mindenki jól érezné magát. Lehetőleg úgy, hogy közben ne zavarjon másokat. A kérdésre, hogy ebbe a (másokat zavaró) kategóriába tartozik-e egy melegfelvonulás: nem kívánok ebben elmélyedni, ha ennyire érdeklik önöket ezek a fesztiválok, javaslom, hogy forduljanak az SZDSZ ifjúsági tagozatához

Ungár Klára

2006.06.22 a 11. melegfesztivál megnyitóján

Nincsen okunk arra, hogy ne követeljük a maximumot. Nincsen okunk arra, hogy ne követeljük meg az örökbefogadást, a házasságot, a meleg kapcsolatok minden téren való elfogadását. Tudniillik nincsenek érvek. Csak előítéletek a melegekre vonatkozóan

Molnár Tamás

2006.06.20

Az USA elnökéről csak egy jót tudunk elmondani: ellenzi a homoszexuálisok házasságát. A magyar parlamenti pártok vezetői persze nem ezért üdvözlik a látogatását kitörő lelkesedéssel

Bégány Attila

2006.05.29

A Jobbik a kormányprogram megszavazásának napján Szodoma-díjban fogja részesíteni Gyurcsány Ferenc magyarországi miniszterelnököt, ha enged a homoszexuális lobbi nyomásának, és a polgári törvénykönyv módosításával megteremtik a regisztrált élettársi kapcsolat lehetőségét. (…) miközben Magyarországon a több százezer élettársi kapcsolatban élő férfit és nőt senki sem szervezi mozgalomba, hogy követeljék élettársi kapcsolatuk hivatalos regisztrálhatóságát, addig a homoszexuálisok nélkülözhetetlen dobbantónak tekintik azt a házasság eléréséhez, amihez az SZDSZ-t érezhetik maguk mögött. A regisztrált élettársi kapcsolat nem más, mint ceremónia nélküli, világi házasság, amit a társadalom kisebb ellenállásával szabhat azonos neműekre is a törvény. …ahol a homoszexualitásnak kultusza van, ott a heteroszexualitás is elsősorban öncél, és nem két embert a gyermekek nevelésére is összekötő kapocs

Tamás Gáspár Miklós

2006.04.01

Az is aggasztó lenne - ha Semjén Zsolt, a KDNP elnöke, fideszes képviselőjelölt nem volna kelet-európai politikus -, hogy valakinek annyira kényszeres, középponti gondolata legyen a homoszexualitás, mint ennek a szegény, szánalomra méltó felebarátunknak. Ez a Kaczynski-klón (…) azt képzeli, hogy a homoszexualitás deviancia…

Semjén Zsolt

2006.03.28 a Nógrádi megyei Pásztón

Gondolják végig, hogy hova vezet az a folyamat, hogy ha törvényesítik mondjuk az egyneműek házasságát. (…) Ha mondjuk Ungár Klára feleségül vehet egy nőt, akkor (…) nagytermészetű Kovács László joggal érzi magát diszkriminálva, hogy szegény felesége mellé miért nem veheti el három-négy további barátnőjét, és akkor egész háremmel mehetne Brüsszelbe. (…) Mindenki azt csinál a magánéletében, amit akar, de ne hívják házasságnak, mert az megszentelt fogalom, és ne fogadjanak örökbe gyereket, mert a gyerek egészséges fejlődéshez való joga erősebb alkotmányos jog, mint az egynemű pároknak a gyerekre való igénye

Semjén Zsolt

2006.03.25 a KDNP budapesti országos nagygyűlésén

Elég volt a devianciából, a meleg büszkeségből és abból az értékrombolásból, amit az SZDSZ művelt: itt az ideje annak, hogy egyszer s mindenkorra eltűnjenek a magyar politikai életből. (…) Az SZDSZ a devianciát propagálta, mi pedig, kereszténydemokraták a magyar nép óriási többségének támogatásával a normalitás védelmezői vagyunk. (…) (Lech Kaczynski lengyel elnöknek) Varsó polgármestereként volt bátorsága, hogy az ifjúság és a közerkölcs védelmében kivágja Varsóból a meleg felvonulást

Csurka István

2006.03.24

És azt sem engednénk, hogy a homoszexuálisok - például a munkahelyükön - előnyöket élvezzenek a másságuk miatt. Megszüntetnénk előjogaikat

Mikola István

2006.03.21 Pécsett

Az alapigazság azért ma is az, hogy azért a gyerek mégis egy férfi és egy nő szerelméből születik. (…) Vagyok olyan liberális ponton, bemutatom a feleségem, a feleségem, aki egy nő. Elképesztő helyzetek vannak!

MSZP

2006.03.01 a Na Végre! magazin körkérdésére válaszolva

Amikor a programban arról beszélünk, hogy ellenzünk mindenfajta hátrányos megkülönböztetést, diszkriminációmentes légkört és gyakorlatot folytatunk, akkor abba természetesen a mássággal élőket ugyanúgy beleértjük, mint a társadalom más, hátrányos rétegeit. (…) Az azonos neműek regisztrált élettársi kapcsolatának elismerését nem ellenezzük. Az azonos neműek házassága, illetve az azonos neműek részére gyermek örökbefogadása - olyan érzékeny területek, amelyek Magyarországon még nincsenek +kibeszélve+. (…) Az emberek többségét ma sokkal nagyobb, sokkal több embert érintő és súlyosabb kérdések foglalkoztatják annál, mint hogy a melegek házasságát engedélyezze az Országgyűlés. Politikai akarat, társadalmi nyomás kérdése, hogy mikor foglalkozik végre a magyar parlament ezzel a kérdéssel is. (…) Véleményünk szerint a gyermeknek mindkét nemű szülő példájára szüksége van ahhoz, hogy egészségesen fejlődjék mind fizikai, mind mentális értelemben.

Léderer András

2006.03.01 a Na végre! magazin körkérdésére válaszolva

A szexuális kisebbségek tagjainak tartós életközösségét is el kell ismernie az alkotmányban deklaráltan világnézetileg semleges államnak. Ezért az azonos nemű pároknak lehetővé kell tenni a házassággal azonos tartalommal rendelkező regisztrált élettársi kapcsolat létesítését. (…) A Nemzeti Alaptantervbe be kell kerülnie a szexuális kisebbségekről szóló részeknek…. A mesterséges megtermékenyítés lehetőségét ki kell terjeszteni az egyedülálló nőkre is… A mai napig csak az SZDSZ tisztelte meg a választókat azzal, hogy programot írt - sem a szocialisták, sem a konzervatívok +nem merik+ elkötelezni magukat, nem foglalják írásba, mit kívánnak tenni a szexuális kisebbségekért a következő ciklusban. (….) Elsőként és a mai napig egyedüliként tűztük ki célként a szexuális kisebbségek egyenlő jogainak biztosítását. Részben ennek köszönhető az Egyenlő Bánásmód Hatóság felállítása. Büszke vagyok arra is, hogy minden melegfesztiválon képviseltette eddig magát az SZDSZ - hogy csak Demszky Gábort, Ungár Klárát és Gusztos Pétert említsem. (…) Tavaly májusban öt liberális képviselő benyújtott a regisztrált élettársi kapcsolatról szóló törvényjavaslatot, melyet a kampány közelsége miatt koalíciós partnerünk nem mert támogatni. Idén májusban ismét benyújtjuk, remélhetőleg akkor erősödik kicsit a bátorság színe. A mi célunk is az, hogy a házassággal azonos jogokat biztosító regisztrált élettársi kapcsolatot bevezessük. Egy megerősödött SZDSZ könnyebben tudja meggyőzni a szocialistákat a liberális álláspont helyességéről. (…) A regisztrált élettársaknak azonos jogokkal kell rendelkezniük, mint a házastársaknak. (…) Liberálisként meggyőződésem, hogy a magánéletünkhöz az államnak semmi köze.

Lukács Tamás

2006.03.01 a Na végre! magazin körkérdésére válaszolva

Természetesen készen állunk bármilyen kérdés megvitatására és megválaszolására, amely az ország dolgát előbbre viszi

Molnár Tamás

2006.02.28

Üzeneteik kizárólag a dekadencia, a destrukció és a deviancia tárgykörében mozognak. A szellemi szadizmus pártja kíméletlen erőszakossággal képviseli velünk szemben a másságot. A saját, torz másságát! (…) A pedofilok, buzik és cukrosbácsik szabados pártja pedig meleg büszkeséggel hirdetheti a még több SZDSZ-t! A még több gyalázatot…

Medgyessy Péter

2006.01.21

A kormányalakítás szempontjából döntő lesz, hogy az SZDSZ bejut-e a parlamentbe. Ez azon múlik, képes lesz-e a liberalizmus értékeit úgy megjeleníteni, hogy ne csak a szélsőséges elemek jelenjenek meg. Ki tud-e lépni a skatulyából, hogy a sajátos szexuális szokásúak, a másság pártja. Persze a liberális értékhez ez is hozzátartozik, de ha csak erről szólnak, azzal rontják a választási esélyeiket

Lévai Katalin

2006.01.12 Bódis Kriszta: Falusi románc (meleg szerelem) című dokumentumfilmjének bemutatója kapcsán

A homoszexualitás témájának feldolgozása Magyarországon még művészileg hiányos, kevés olyan művészi produkció készült el, amelyik ezzel a témával foglalkozik. (…) Nehéz annak, aki más, nehéz boldognak lennie akkor, ha valamilyen szempontból eltér a többségtől

Oldalak