Idézetek

Cser-Palkovics András, Navracsics Tibor

2009.10.12 sajtótájékoztató

Cser-Palkovics András, az ellenzéki párt helyettes szóvivője tájékoztatta az MTI-t arról, hogy Navracsics Tibor megbeszélést folytatott Molnár Oszkárral. A Fidesz frakcióvezetője és Edelény polgármestere egyetértettek abban, hogy a politikában tűrhetetlen az antiszemitizmus, a kirekesztés, az erőszak és a hazugság minden formája - írja.

Cser-Palkovics András, Navracsics Tibor

2009.10.12 sajtótájékoztató

Cser-Palkovics András, az ellenzéki párt helyettes szóvivője tájékoztatta az MTI-t arról, hogy Navracsics Tibor megbeszélést folytatott Molnár Oszkárral. A Fidesz frakcióvezetője és Edelény polgármestere egyetértettek abban, hogy a politikában tűrhetetlen az antiszemitizmus, a kirekesztés, az erőszak és a hazugság minden formája - írja.

Molnár Oszkár

2009.09.06

Meg fogják tudni, hogy ha Csóti Józsi mellé kerülnek a börtönben (...)  az olyan emberek, mint a Szetey úr, aki ugye most már Spanyolhonban dolgozik, aki valami államtitkár volt itt, aki a buziknak, bocsánat a melegeknek az ügyét intézte, akkor majd meg fogja tudni, hogyha bekerül oda, hogy a hogy is mondják ezt, a melegek, ja, igen, melegek, mi az, hogy az egyneműek egymással házasságot kötnek.

Sólyom László

2009.07.13

Elfoglaltságaira hivatkozva visszautasította Sólyom László köztársasági elnök egy meleg szervezet vezetőinek meghívását, akik a szeptemberre tervezett melegfelvonulás miatt szerettek volna vele beszélni a szabad gyülekezési joguk megvédéséről. A meghívásban nem szerepelt konkrét időpont, az államfő hivatala azonban erre a két hónapra sem talált alkalmas időpontot.

Kósa Lajos

2009.05.12 a Hetek című hetilap Közéleti Klubjában tartott beszélgetésen

A családi értékeket relativizálja a bejegyzett homoszexuális élettársi kapcsolat támogatása

Charta

2009.05.09 felhívás a 2009. május 16-i kirekesztés elleni tüntetésre

Magyarországon ma ismét félnek az emberek, hogy származásuk, bőrük színe, gondolkodásuk vagy vágyuk természete miatt megbélyegzésnek, fizikai fenyegetésnek lehetnek kitéve. És félelmük nem alaptalan. Ma újra embereket ölnek meg pusztán a származásuk miatt. Ez tűrhetetlen! Emeljük fel szavunkat a kirekesztés és a gyűlöletkeltés ellen! Mutassuk meg, hogy Magyarország a demokratikusan gondolkodó, az emberi jogokat tiszteletben tartó többség országa. Olyan ország, amely nem tűri a kirekesztést, a társadalom bármely csoportjával szembeni politikai hisztériakeltést, és határozottan kiáll az emberi jogok mellett.

Semjén Zsolt

2009.04.21 bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló törvény elfogadása után

Szeretném hangsúlyozni, hogy senkit nem akarok megbántani. Magánéletében mindenki azt csinál, amit akar. De itt azért azt látni kell: hogyha feladjuk azt a természetjogi elvet, ami a természet rendjéből, az európai kultúrkörből, a magyar Alkotmányból, és így tovább következik, a házasság egy férfi,és egy nő elkötelezett kapcsolata. Ha ebből kivesszük a férfit és a nőt, akkor ilyen alapon ki lehet azt is venni, hogy "egy". Magyarul, ha feladjuk a természetjogi elvet, hogy mi a család, és ezt kiterjesztjük más szexuális irányultságokra is, akkor holnap teljes joggal mondjuk a muszlimok mennek az Alkotmánybírósághoz, hogy akkor nekik miért nem lehet többnejűség. Miért nem lehet egy sima bigámia. Ettől kezdve bárki joggal mondhatja azt, hogyha két férfi joggal házasodhat, akkor három miért nem?"

Gusztos Péter

2009.04.21 A bejegyzett élettársakról szóló törvény elfogadása kapcsán

Az azonos nemű párok szabadon házasodhatnak a liberális fellegvár Hollandiában, a szomszédos Belgiumban [... és a] világ számos pontján a regisztrált élettársi kapcsolat létezik. [...] [H]amarosan Magyarországon is létezik ez a forma. Ezt szeretném egyrészt üdvözölni a liberális párt nevében, másrészt pedig elmondani azt, hogy meggyőződésünk, hogy mind a polgárjogi, mind az élet minden egyes apró területére kiterjedő emancipáció, jogi és társadalmi emancipáció, az elfogadás folyamata nem állhat meg, erre tart a fejlett világ, erre tart a világ boldogabbik része. Nagyon bízom benne, hogy Magyarország is tovább fog menni ezen az úton.

Semjén Zsolt

2009.04.21 bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló törvény elfogadása után

A család az nem arra van, hogy az állampolgárok szexuális önmegvalósítását finanszírozza, hanem azért, mert a nemzet fennmaradása és a gyerekek születése az a családban van, a természet rendje szerint.

SZDSZ

2009.04.21 bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló törvény elfogadása

A Szabad Demokraták Szövetsége üdvözli, hogy az Országgyűlés a tegnapi nap során elfogadta az azonos nemű párok bejegyzett élettársi kapcsolatáról szóló törvényt. Emlékezetes, hogy a parlamenti pártok közül először az SZDSZ kezdeményezte, hogy az azonos nemű párok heteroszexuális társaikkal azonos jogokat kapjanak. A liberálisok kezdeményezése nyomán Magyarország Hollandia, Belgium, Spanyolország és Svédország mellett azon országok sorába tartozott volna, amelyek teljes egyenlőséget biztosítanak állampolgáraiknak mindenfajta megkülönböztetés nélkül. A tegnap elfogadott törvényt ennek ellenére is reális és előremutató kompromisszumként értékeljük, ami elősegíti az Alkotmány szellemének megfelelő jogegyenlőséget Magyarország állampolgárai között. A bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló törvény nagyjából félmillió magyar ember számára teremt egy élhetőbb országot és lehetőséget magánéletének törvényes rendezésére. A bejegyzett élettársi kapcsolat óriási lépés az esélyegyenlőség megvalósulása felé. Meggyőződésünk azonban, hogy a szexuális kisebbségek jogegyenlőségének ügyében nem tekinthető végállomásnak a javaslat elfogadása.

Répássy Róbert

2009.04.21 bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló törvény elfogadása

A bejegyzett élettársi kapcsolatnak a szabályai azok olyan mértékben hasonlítanak a házassághoz, hogy ezek a házasság intézményét lerombolhatják.

Avarkeszi Dezső

2009.04.21 bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló törvény elfogadása

Nagyon sok gyakorlati jelentőssége van. (...) Nagy eredmény hogy az Országgyűlés elfogadta. A parlamenti vitában sok politikus sértő módon beszélt a melegekről. Meglepett, hogy még az országgyűlési képviselők között is milyen előítéletek élnek, hogy úgy mondjam, milyen téveszmék élnek az azonos nemű párokról.

Semjén Zsolt

2009.04.21 Semjén Zsolt levele a köztársasági elnökhöz, hogy ne írja alá a BEKÁ-t

[Ú]gy vezeti be a törvény az özvegyi jog és özvegyi nyugdíj intézményét, hogy annak pénzügyi és társadalmi kihatásait nem ismerhetjük meg. Ráadást ezt teszik olyan társadalmi és gazdasági környezetben, amikor a válságra és szűkös forrásokra hivatkozva a nyugdíjas rétegek megszorítására készülnek. Az özvegyi nyugdíj és özvegyi jog intézményének alapja a tartós életközösség elismerése [...] Ez a feltétel a bejegyzett élettársi kapcsolatnál nem biztosítható, [...] [az] könnyen kijátszható, és semmilyen alkotmányos alapja nincs annak, hogy a be nem jegyzett élettársi kapcsolattal szemben ilyen megkülönböztetéseket tegyen a jogalkotó.

Szabóné Müller Tímea

2009.03.19 bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló törvény módosító javaslatainak emberi jogi bizossági vitája

Akkor most a módosító javaslat, amikor azt mondja, és ugye itt több össze is függ egymással, hogy a bejegyzett élettársi kapcsolatot létesítők felvehessék egymás vezetéknevét, megtehetik a jelenlegi szabályozás szerint, csak menjenek be máskor, és mondják azt, hogy ők most, nem tudom én, azért mert ez a név tetszik nekik, erre szeretnék változtatni. És ne mondhassák meg, hogy ő azért szeretné megváltoztatni a vezetéknevét, mert hogy ő élettársi kapcsolatban él bárkivel. (...) Őszintén szólva természetesen az ember végiggondolja és az egyik célt a másik céllal mérlegre téve, nyilván logikus az, amit Ön mond, az én szívem mégis vérzik. Mert hogy az egésznek az a célja, hogy minden ember méltósággal élhesse az életét, és ez megint... Mégiscsak benne hagyunk egy olyan fajta részt, ahol hozzátesszük, hogy igen, megváltoztathatják, csak ne mondja azt, hogy ő azért, mert a bejegyzett élettársával élnek együtt. Tehát értem, az Alkotmánybíróságot nem értem, de én mindenképpen ezt a módosító indítványt támogatni fogom. (...) Várhatóan nem tömeges igények fognak felmerülni, úgyhogy ezek szerintem nem olyan költségek, amelyek hihetetlen módon megterhelnék az államot. Annak a lehetőségét elvenni, hogy mindenki a saját lakóhelyén köthessen bejegyzett élettársi kapcsolatot, szerintem aránytalanul korlátozó. Én mindenképpen azt fogom támogatni, hogy ne jelöljük ki, hanem igenis minden helyen, miután ez nem lényeges többletfeladat, erre a feladatra alkalmasak és képesek mindenfajta oktatás nélkül az önkormányzatoknál dolgozó emberek, hogy ne hozzunk ilyen fajta szűkítést, hanem mindenki ott köthessen bejegyzett élettársi kapcsolatot, ahol szeretne.

Donáth László

2009.03.19 bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló törvény módosító javaslatainak emberi jogi bizossági vitája

Pettkó András egy igazi magyar úr, és elképzelhető, hogy az anyakönyvvezetők házi szentjéül meg fogják őt választani, ha már másnak nem kell. Mindazonáltal az előzőekben lefolytatott vita engem nem arról győzött meg, hogy a spórolás, pénzkímélés és ehhez hasonló, egyébként általam is nagyon fontosnak tartott szempont lenne döntő e kietlen táján a magyar honnak, amit az országgyűlés eme bizottsága jelent. A másik megjegyzésem az, hogy az elvi kérdés elvi kérdés. Azért mondom, hogy Ön egy magyar úr, és nem egyszerűen nem író, nem olvasó magyar nemes, azt hagyjuk meg a konzervatívoknak, hanem magyar úr, aki szeretne jogegyenlőséget biztosítani mindenkor és mindenki számára. Ez valóban, ahogy az előbb tetszett volt mondani, nem lehet sem pénzkérdés, sem hivatal kérdése. Mindazonáltal igaz, ha tudja követni ezt a különös gondolatmenetet, természetesen nekem nem áll módomban, mert én is egy magyar úr vagyok, ha egyszer ketten jegyezzük ezt a törvényjavaslatot, visszavonni ezt a törvényjavaslatot anélkül, hogy egyeztettem volna azzal a kiváló, ámbátor ifjú, de rendkívül tehetséges és nagyreményű szabad demokrata képviselőtársammal, akivel ezt együtt jegyeztük volt. Ha ő úgy dönt, én meg fogok hajolni az ön érvei súlya alatt, akár még erre is kész vagyok, de engedje meg, hogy időt kérjek, és egy pontosítást azért hadd mondjak. Olyan emberként, aki rendszeresen anyakönyvez, nem állami, hanem egyházközségi anyakönyvet vezet. Ez nem így van, nem egyszerűen az igény dönti el. Az anyakönyv az anyaegyházközség méltóságát, súlyát korporáló hivatalos irat, amelynek kezelésére a mindenkori parókus lelkész, római katolikusoknál a plébános jogosult. Ezért aztán nem lehet azt mondani, hogy kérem, én ugyan anyaegyházközség vagyok, de anyakönyvem az nincsen, és ha van is anyakönyvem, azt a szomszéd faluban lévő parókus vagy plébános kezeli. Vagy, vagy. Ez egy külön kérdés, nem akarok beletévedni az állami anyakönyvezés rejtelmeibe, azzal együtt, hogy az nem olyan régi, hiszen 1894, ugye, jól emlékszem? [helyeslően: Igen.] Köszönöm szépen! 1894, amióta Magyarországon nagyon helyesen a civil állam megalkotta a maga civil dolgait, és a végsőkig ragaszkodni kell ennek mindenfajta felekezeti és vallási hatásoktól mentességéhez. De ennek alapján, amit elmondtam, talán újragondolja Pettkó képviselő úr, hogy pusztán spórolási szempontok megállják-e a helyüket. Az az állami anyakönyvvezető, aki ki tudja tölteni a házassági anyakönyvet, a halotti anyakönyvet, a születési anyakönyvet, az bizony ki tudja tölteni a bejegyzett élettársi kapcsolatokról szóló anyakönyvet is. Kétségtelenül, lehet, hogy az egy karcsúbb anyakönyv lesz, én föl se tudom mérni, hogy Írország és Magyarország vajon adekvát-e e tekintetben, azt se tudom, hogy egyáltalán van-e rá igény, de nincs okom azt feltételezni, hogy azok a szervezetek, amelyek ezt a javaslatot felvetették a múltkori ülésünkön, azok alaptalanul jártak volna el. Tehát még egyszer, hálásan megköszönöm gondolkodásomat megihlető szép szavait, de kérem, hogy hagyjon egy kis időt, hogy Gusztos képviselő úrral újragondolhassuk ezt.

Balog Zoltán

2009.03.19 bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló törvény módosító javaslatainak emberi jogi bizossági vitája

Én még annyit mondanék, hogy azért az anyakönyvbe való bejegyzést szerintem nem szerencsés szertartásnak nevezni, mert az egy jogi aktus, tehát azért az nem szertartás, még hogyha ez nem is jogi kategória, a szertartás kifejezést azt szerintem más jellegű eseményekre szokták használni.

Pettkó András

2009.03.19 bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló törvény módosító javaslatainak emberi jogi bizossági vitája

Szerintem ez nem lehet anyagi kérdés, ez elvi kérdés, hogy akarjuk-e ezt a módosítást, amit Gusztos Péter és Donáth László képviselőtársaim benyújtottak, támogatni, és a törvényt a bejegyzett élettársakról. A korábbiakra hivatkozik a kormányjavaslat, mert ez szerintem, mert ez nem anyagi, mennyibe kerülhet, szóval, ez nem anyagi, hanem elvi kérdés, én azt gondolom, és a szavazás is elvi alapon fog eldőlni. (...) Szerintem ez egy felesleges pénzkidobás, ha minden parlamenti párt olcsóbb, hatékonyabb államot akar. Bízom a mindenkori kormány bölcsességében, bármilyen kormány is van, hogy ezt a problémát abban a tekintetben, hogy ha 300 hely kell, akkor 300 helyen van, ha 400 hely kell, akkor 400 helyre, tehát ezt ők felelősségteljesen átgondolták. Ha a legkisebb önkormányzatnál is biztosítjuk ezt a lehetőséget, akkor ez fölösleges pénzkidobással fog megint járni. Megértem az érveket, de bízzunk már annyira a felelős emberekben, hogy el fogják tudni dönteni azt, hogy nem a világ másik végére kell majd menni azoknak az embereknek, akik ezt szeretnék, tehát nem mondjuk Budapestről Győrbe vagy Pécsre, hanem a környéken elmehetnek megtenni, tehát én értem a módosításnak a lényegét, de ha törlésre kerül, akkor az tényleg fölösleges és értelmetlen pénzkidobás.

Répássy Róbert

2009.03.16 bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló törvény módosító javaslatainak alkotmányügyi bizossági vitája

Az alkotmánybíróság kimondta, hogy nem lehet azonos jogállású személy a házastárs és a bejegyzett élettárs, nem lehet azonos abban, hogy a büntető jogban, büntetőjogi szempontból a bejegyzett élettárs és a házastárs azonos megítélés alá essen. Ezért nem javaslom, hogy a házasság évszázados, mi több évezredes tilalmait megváltoztassuk a kordivat kedvéért. A bigámia az a kettős házasságkötés büntetése, maradjon továbbra is a kettős házasságkötések büntetése, ne emeljük büntetőjogi szempontból azonos szintre a bejegyzett élettársakat és a házastársakat.

Dragon Pál

2009.03.10 bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló törvény általános vitája

Mindenekelőtt vitattuk, és ma is vitatjuk, hogy az élettársi kapcsolatot családjogi intézménnyé kell tenni. Az élettársi kapcsolat elsődlegesen magánjogi jogintézmény. Emiatt is erősen kétséges, hogy a bejegyzett élettársi kapcsolat esetében szükség van-e anyakönyv-vezetői eljárásra. Ezzel a javaslat túlzottan is a házasság alaki és formai kellékeire szabja az élettársi kapcsolat keletkeztetését. Az élettársi kapcsolat elsődlegesen magánjogi jellege indokolná, ezúttal elegendő lenne, hogy a felek az élettársi jogviszonyt megalapozó egybehangzó akaratnyilatkozatukat közjegyző előtt tegyék meg. (...) Kis túlzással a most benyújtott törvényjavaslatot az azonos neműek bejegyzett élettársi kapcsolatára szóló törvénynek is nevezhetnénk. Úgy látszik, a kormány nem volt hajlandó bátran felvállalni ezt. Ne tagadjuk, a bejegyzett élettársi kapcsolatot kizárólag azonos neműek létesíthetik.

Turi-Kovács Béla

2009.03.10 bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló törvény általános vitája

Igen, egyetértek azzal, legalábbis én személy szerint egyetértek azzal, hogy az egyneműek tekintetében nem lehetünk kizáróak, nem lehetünk kiközösítőek - ellenkezőleg. Úgy gondolom, ez valóban (...) egy belső ügy, ami amíg a családban van, a saját családi körében van, hadd nevezzem nyugodtan így, az együtt élők körében van, addig ez az ő ügyük. Hogy szabályozni kell? Igen, mert joggal várják azt, hogy bizonyos szabályozás történjen. De ne keverjük össze - még egyszer mondanám, ne keverjük össze - azzal, ami itt ebben a törvényben tökéletesen össze van keverve. Ezeknek külön kell tudniuk megjelenni (...) a nemiség egyfajta mellőzésével. Ezzel én teljes mértékben egyetértenék; nincs rá szükség. A nemiség idehozása, az a politikai indíték.

Oldalak